Hoạt động gần đây nhất của Huynhlai

  • Huynhlai
    Huynhlai đã đăng tin rao mới.
    Cuộn kháng được sử dụng cho tụ bù với chức năng là bảo vệ cho tụ nù, bảo vệ các thiết bị đóng cắt và rơ-le bù. Khi cuộn kháng kết hợp với tụ bù loại những thành phần sóng hài làm tăng chất lượng điện cho hệ thống. Cuộn kháng lọc sóng hài rất...