Hoạt động gần đây nhất của khamnamkhoa

  • K
    khamnamkhoa đã đăng tin rao mới.
    Mặc dù thường được sử dụng thay thế cho nhau, điện thoại IP Phone và hệ thống điện thoại VoIP có một sự khác biệt nhỏ: Điện thoại VoIP sử dụng Internet công cộng để thực hiện lưu lượng thoại trong khi điện thoại IP sử dụng mạng dữ liệu riêng cho...
  • K
    khamnamkhoa đã đăng tin rao mới.
    Tổng đài IP giá rẻ UCM6102 là một Thiết bị tổng đài IP dễ quản lý, đầy đủ tính năng được thiết kế để mang các tính năng cấp doanh nghiệp đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) mà không cần phí cấp phép, chi phí cho mỗi tính năng hoặc bất kỳ tính...