Hoạt động gần đây nhất của Khoa Hoc Xanh

  • Khoa Hoc Xanh
    Khoa Hoc Xanh đã đăng tin rao mới.
    Thành phần: Clostridium butyricium : 5.0 x 107 CFU/ml Bacillus subtilis : 5.0 x 107 CFU/ml Bacillus licheniformis : 5.0 x 107 CFU/ml Công dụng: - Bổ sung vi sinh vật có lợi, cân bằng hệ vi sinh vật trong ao nuôi - Hỗ trợ phát triển thức ăn...
    • mau tex pro CB Liquid 05.21 (1).jpg
    • TEX PRO CB LIQUID 04.21 (2).jpg