Hoạt động gần đây nhất của khoahocxanh

  • khoahocxanh
    khoahocxanh đã đăng tin rao mới.
    Men nguyên liệu MICROCAT AL - men Mỹ xử lý sạch đáy ao nuôi và tảo bám bạt ao VI SINH BỘT XỬ LÝ ĐÁY AO Thành phần Bacillus subtilis: 1.0 x 10^8 CFU/g Bacillus megaterium: 1.0 x 10^8 CFU/g Saccharomyces Cerevisiae: 1.0 x 10^6 CFU/g Công...
    • Microcat al n1.jpg
    • Microcat al  new.jpg