Recent Content by luatvietphu

 1. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần kinh doanh bất động sản tại hà nội

  Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần kinh doanh bất động sản tại Hà Nội 1/ Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2005; - Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh; - Luật kinh doanh bất động sản 2006; - Nghị định số...
 2. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập công ty tnhh kinh doanh bất động sản

  Công ty Luật tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH kinh doanh bất động sản 1. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2005; - Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh; - Luật kinh doanh bất động sản 2006; - Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15...
 3. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập

  Công ty Luật tư vấn thủ tục chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập Thủ tục chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập 1. Trình tự thực hiện: * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. * Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh + Nộp hồ sơ , đóng...
 4. L

  Luật sư tư vấn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

  1. Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính. - Luật Doanh nghiệp 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; - Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013...
 5. L

  Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh công ty cổ phần.

  1. Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính. - Luật Doanh nghiệp 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; - Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013...
 6. L

  Tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

  Tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên 1. Trình tự thực hiện: * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. * Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh + Nộp hồ sơ , đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự. + Chuyên viên kiểm...
 7. L

  Công ty luật tư vấn thay đổi trụ sở công ty cổ phần

  Công ty Luật tư vấn thay đổi trụ sở công ty cổ phần 1. Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. - Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức. - Công dân nhận...
 8. L

  Công ty luật tư vấn thay đổi trụ sở công ty cổ phần

  Công ty Luật tư vấn thay đổi trụ sở công ty cổ phần 1. Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. - Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức. - Công dân nhận...
 9. L

  Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong giấy chứng nhận đầu tư

  Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong giấy chứng nhận đầu tư 1. Trình tự thực hiện. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết. - Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức. Bước 2...
 10. L

  Công ty luật tư vấn cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp thay đổi diện tích xây dựng

  1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Đất đai ngày 26/11/2003; - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; - Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; số 88/2009/NĐ-CP ngày...
 11. L

  Luật sư tư vấn thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Đối với trương họp có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Quận cấp Giấy chứng nhận 1. Trình tự thực hiện - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp...
 12. L

  Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

  Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân 1. Trình tự thực hiện: - Người thuê đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc UBND...
 13. L

  Cong ty luật tư vấn thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 1. Trình tự thủ tục. - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm : +Thẩm tra hồ sơ; + Làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; + Xác...
 14. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm

  Để mỹ phẩm được lưu hành tại Việt Nam, tức đưa mỹ phẩm ra thị trường thì bạn cần làm thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm bằng cách lập 01 bộ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm gửi tới Cục Quản lý dược- Bộ Y tế. 1. Cơ sở pháp lý; - Luật Hải quan năm 2001, Luật hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005 -...
 15. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu

  1. Điều kiện cấp phép: - Điều kiện về chủ thể:Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh là hoạt động mua, bán rượu. - Điều kiện về cơ sở vật chất:Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ang; Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với quy mô...