maytachrac

Cung cấp vật tư, thiết bị xử lý nước, nước thải và môi trường: van cửa phai, van cổng lật , máy tách rác, thiết bị xử lý bùn, thiết bị tách và xử lý cặn cát, màng lọc mrb, thiết bị tuyển nổi daf
Sinh nhật
Tháng sáu 7
Website
http://huber.vn/thiet-bi-tach-rac.htm
Tỉnh thành
hanoi

Chữ ký

Cung cấp vật tư, thiết bị xử lý nước, nước thải và môi trường: van cửa phai, van cổng lật , máy tách rác, thiết bị xử lý bùn, thiết bị tách và xử lý cặn cát, màng lọc mrb, thiết bị tuyển nổi daf.

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.