Recent Content by Nanophamgroup

  1. N

    Màn Permanet 3.0: “Chìa khóa” phòng chống và loại trừ dịch bệnh truyền nhiễm

    Vestergaard-Thụy Sĩ (Vestergaard | Impacting People ) là thương hiệu hàng đầu Thế giới luôn đi tiên phong trong việc nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất các sản phẩm nâng cao chất lượng sống con người, phòng chống dịch bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh, mỗi năm trên toàn thế giới: Muỗi lây...
  2. N

    Thiết bị xử lý nước, lọc nước Lifestraw – Thụy Sĩ

    Đã xuất hiện tại Việt Nam, Lifestraw - Thụy Sĩ (www.lifestraw.com) sử dụng công nghệ “Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ nano mét” đáp ứng tiêu chuẩn WHO, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và Việt Nam. Thiết bị này sẽ loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật, chất bẩn, hóa học...trong nước. Lifestraw - Thụy Sĩ có rất nhiều ưu...