Recent Content by Nguyễn Như Dảng

  1. N

    Cần bán sim Tam Hoa rất đẹp

    Tôi muốn bán số điện thoại chính chủ đang dùng 0978.086888 với giá 40 triệu.