Hoạt động gần đây nhất của nguyenlieuthuysanQTP

  • N
    nguyenlieuthuysanQTP đã đăng tin rao mới.
    Đặc điểm: dạng viên nén, mỗi viên nén chứa 64 tỷ vi sinh, 16g/viên Thành phần: Bacillus subtilis ........................ 2.0×10^9 CFU/g Bacillus licheniformis ............. 2.0×10^9CFU/g TOTAL: 4.0×10^9 CFU/g Enzyme: Amylase, Protease...
    • Bio Pro Tablet3.jpg