Recent Content by nguyenttthu

  1. nguyenttthu

    Khóa học nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em

    KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC Chương trình này nhằm trang bị cho người học một số năng lực để thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Sau khi...
  2. nguyenttthu

    Khóa học nghiệp vụ sư phạm mầm non

    ☀️Khóa học nghiệp vụ sư phạm mầm non☀️ Ưu đãi học phí khi đăng ký trước ngày 23/5/2022 Khóa học này dành cho? - Những cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ và đang làm công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non. - Những người có nguyện vọng vào công tác trong...