Recent Content by s2maxno1s2

 1. S

  Tư vấn Thời gian cách xử trí đơn làm đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu?

  Việc cách xử trí solo đăng ký nhãn hiệu bao gồm nhiều thủ tục sau: - quy trình thẩm định hình thức: 1-2 tháng: trong quá trình vẻ ngoài, nếu đối chọi tiến hành đăng ký nhãn hiệu bao hàm sai sót như sự chưa thống nhất về tên với Địa chỉ cửa hàng của nhà đơn trong tờ khai với trong giấy chuyển...
 2. S

  Tư vấn Thời gian xử lý đối kháng đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu?

  Việc cách xử trí đơn tiến hành đăng ký nhãn hiệu gồm các giai đoạn sau: - giai đoạn thẩm định hình thức: 1-2 tháng: trong quá trình vẻ ngoài, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm sai sót như sự không thống nhất về tên và Đến mua trực tiếp của chủ đối chọi trong tờ khai với trong giấy ủy quyền, phí...
 3. S

  Tư vấn Thời gian giải pháp xử lý đối kháng tiến hành đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu?

  việc giải pháp xử lý đối chọi làm đăng ký nhãn hiệu có nhiều quá trình sau: - giai đoạn thẩm bất biến thức: 1-2 tháng: trong công đoạn bề ngoài, nếu solo làm đăng ký nhãn hiệu bao gồm sai sót như sự chưa thống nhất về tên và Đến mua trực tiếp của chủ đối chọi trong tờ khai cùng trong giấy chuyển...