sâm yến sài gòn

samyensaigon.com
Cửa hàng Sâm Yến Sài Gòn chuyên mua bán ;
- Tổ Yến, Yến Sào, Yến Sào Khánh Hòa, ..
- Nhân Sâm, Nhân Sâm Hàn Quốc, Nhân Sâm khô, Cao Hồng Sâm, Cao Hắc Sâm, Viêm Hồng Sâm, Trà Nhân Sâm, Hồng Sâm lát tẩm mật, Hồng Sâm củ tẩm mật, Kẹo Nhân Sâm, RượuNhân Sâm, Nước Hồng Sâm, Nước Hắc Sâm,...
- Linh Chi, Linh Chi Hàn Quốc, Nấm Linh Chi, Cao Linh Chi, ViênLinh Chi, Nước Linh Chi,...
- Đông Trùng Hạ Thảo, Cao Đông Trùng Hạ Thảo, Viên Đông Trùng Hạ Thảo, Nước Đông Trùng Hạ Thảo,...
Sinh nhật
Tháng sáu 22
Website
http://samyensaigon.com
Tỉnh thành
70A Hậu Giang, P6, Q6, Tp Hồ Chí Minh
Giới tính
Nam

Chữ ký

samyensaigon.com
Cửa hàng Sâm Yến Sài Gòn chuyên mua bán ;
- Tổ Yến, Yến Sào, Yến Sào Khánh Hòa, ..
- Nhân Sâm, Nhân Sâm Hàn Quốc, Nhân Sâm khô, Cao Hồng Sâm, Cao Hắc Sâm, Viêm Hồng Sâm, Trà Nhân Sâm, Hồng Sâm lát tẩm mật, Hồng Sâm củ tẩm mật, Kẹo Nhân Sâm, RượuNhân Sâm, Nước Hồng Sâm, Nước Hắc Sâm,...
- Linh Chi, Linh Chi Hàn Quốc, Nấm Linh Chi, Cao Linh Chi, ViênLinh Chi, Nước Linh Chi,...
- Đông Trùng Hạ Thảo, Cao Đông Trùng Hạ Thảo, Viên Đông Trùng Hạ Thảo, Nước Đông Trùng Hạ Thảo,...

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.