Recent Content by soupswap

  1. S

    Tư vấn Live on Zoom: AMA SoupSwap - Giải Đáp

    Cộng đồng thân mến, SoupSwap rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi tổ chức AMA trên Zoom lúc 20: 00 (UTC + 8:00), ngày 13 tháng 2021. năm 2021. Sẽ có $ 250 cho 15 câu hỏi hay nhất, vì vậy đừng bỏ lỡ! Đăng câu hỏi của bạn dưới bình luận twitter của chúng tôi Đặt câu hỏi tại: