Recent Content by thanhnv121094

  1. thanhnv121094

    Cung cấp, buôn bán dây cáp sạc điện thoại samsung, iphone cho mấy đơn hàng đầu năm.

    Cung cấp, buôn bán dây cáp sạc điện thoại samsung, iphone cho mấy đơn hàng đầu năm. ⚡⚡Chuẩn bị 3 vạn dây cáp sạc điện thoại samsung, iphone cho mấy đơn hàng đầu năm . ⚡️⚡️Bên em chuyên cung cấp và sản xuất các loại dây cap sạc theo yêu cầu . Giá từ 5k / 1 dây cáp điện thoại. Chế độ bảo hành đầy...