Hoạt động gần đây nhất của thanhtu010699

  • T
    thanhtu010699 đã đăng tin rao mới.
    Để quản lý nhân viên hiệu quả, chủ phòng khám nên là một mình chứng điển hình nhất về một nhân viên nỗ lực hoàn thành tốt nhất công việc, không ngại khó khăn, mang lại lợi ích cho công ty, cũng như đi đầu trong các hoạt động gắn kết nội bộ. Dưới...
  • T
    thanhtu010699 đã đăng tin rao mới.
    Để việc kinh doanh phòng khám nha khoa trở nên thuận lợi, việc lập cho mình chiến lược kinh doanh là vô cùng cần thiết, những kế hoạch mà phòng khám của bạn cần chuẩn bị bao gồm: Kế hoạch nhân sự Các bộ phận nhân sự mà phòng khám của bạn cần là...