Recent Content by thietbituoitudongkrain

 1. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Cảm biến mưa K-RAIN 3208-HRS Hardwired Rain Sensor chính hãng Krain

  Cảm biến mưa K-RAIN 3208-HRS Hardwired Rain Sensor được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Raint. + Giúp tiết kiệm nước và đảm bảo...
 2. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Vòi phun tưới điều chỉnh góc quay RN300 FIX360 Rotary Nozzle chính hãng Krain

  Lê Hồng Gia phân phối và cung cấp Vòi phun tưới điều chỉnh góc quay Rotary Nozzle RN300 FIX360 chính hãng Krain chất lượng tốt với giá cạnh tranh. . Góc điều chỉnh 90 - 270 độ . Bán kính phun 7,9 - 9,2 mét . Thiết kế công nghệ quay đa chiều thông minh giúp tối ưu hiệu quả trong việc phun tưới...
 3. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Thân phun tia quay hành trình góc điều chỉnh RPS75-RCW chính hãng Krain

  Thân phun tia quay hành trình góc điều chỉnh RPS75-RCW chính hãng Krain được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi...
 4. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Vòi phun điều chỉnh góc quay Rotary Nozzle RNS-SS-530 đặc biệt chính hãng Krain

  Vòi phun điều chỉnh góc quay Rotary Nozzle RNS-SS-530 đặc biệt được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Vòi...
 5. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Vòi phun xòe răng trong điều chỉnh góc tưới KV12 chính hãng Krain

  Vòi phun xòe răng trong điều chỉnh góc tưới KV12 được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Vòi phun xòe răng...
 6. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Bộ điều khiển tưới tự động PRO EX 2.0 Wifi Controller W 4 ST MOD 110V

  Bộ điều khiển tưới tự động PRO EX 2.0 Wifi Controller W 4 ST MOD 110V được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết...
 7. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Đầu tưới gốc TB-ADJ Tree Bubbler 0 to 2.5 GPM Full Circle

  Đầu tưới gốc TB-ADJ TREE BUBBLER 0 TO 2.5 GPM FULL CIRCLE được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Đầu tưới gốc...
 8. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Vòi phun điều chỉnh góc quay 80-360 độ Rotary Nozzle RN200-ADJ

  Vòi phun điều chỉnh góc quay 80-360 độ Rotary Nozzle RN200-ADJ được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Vòi...
 9. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Vòi phun xòe răng trong điều chỉnh góc tưới KV17 chính hãng Krain

  Vòi phun xòe răng trong điều chỉnh góc tưới KV17 được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Vòi phun xòe răng...
 10. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Antenna nhỏ PRO EX 2.0 RF MOD W 3206 chính hãng Krain

  Antenna nhỏ PRO EX 2.0 RF MOD W 3206 chính hãng Krain được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Antenna nhỏ PRO...
 11. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Cuộn điện từ 24v Replacement 24V AC Solenoid P3008113

  Cuộn điện từ 24v Replacement 24V Solenoid P3008113 được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Hình ảnh chi tiết Cuộn điện từ 24v...
 12. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Van điện từ 2″ Proseries 150 valve NPT 7102 chính hãng Krain

  Van điện từ 2″ Proseries 150 valve NPT 7102 được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Van điện từ 2″ Proseries...
 13. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Vòi phun điều chỉnh góc quay Rotary Nozzle RN100 - FIX 360 chính hãng Krain

  Vòi phun điều chỉnh góc quay Rotary Nozzle RN100 - FIX 360 được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Vòi phun...
 14. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Hộp điều khiển RPS 4 6 9 van - Irrigation Controller chính hãng Krain

  Hộp điều khiển RPS 4 6 9 van (Irrigation Controller) được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Hộp điều khiển RPS...
 15. thietbituoitudongkrain

  Cần bán Vòi phun xòe răng trong điều chỉnh góc tưới KV10

  Vòi phun xòe răng trong điều chỉnh góc tưới KV10 được Công ty TNHH Lê Hồng Gia cung cấp sỉ lẻ với giá tốt nhất trên thị trường hệ thống tưới tự động. Công ty TNHH Lê Hồng Gia nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối toàn quốc các thiết bị tưới tự động K-Rain. Mô tả chi tiết Vòi phun xòe răng trong...