Recent Content by tuestar

  1. tuestar

    bán gà cảnh Quý Phi Biên Hòa

    Gà quý phi là giống xuất xứ từ Anh. gà có bộ lông pha trộn tráng và đen, đặc biệt là mào gà có hính quả phật thủ. gà có sức đề kháng tốt. Gà nuôi làm cảnh và là món đặc sản.