Recent Content by vandung_51cg2

  1. V

    Nhận lắp đặt hệ thống trồng rau thủy canh hồi lưu

    Cơ sở Ngọc Lam Ân cần tạo dựng niềm tin ! 1) Giới thiệu phương pháp trồng rau thủy canh Thủy canh là cách trồng rau sạch không cần đất mà trồng trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng. Dinh dưỡng thủy canh đã được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế không ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Thủy...