Võ Ngọc Lan
Điểm tương tác
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây nhất Các bài viết Giới thiệu

  • >> 3 Thứ Cần Nhớ
    Có 3 thứ cấm kị: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan
    Có 3 thứ cần trân trọng: Thời gian, sức khỏe, tình yêu
    Có 3 thứ nên thêm: Ngoại ngữ, đúng giờ, hành động
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…