Cộng đồng - Hoạt động cộng đồng

Ngày ra mắt thị trường tương lai Bitcoin của Bakkt có thể bị hoãn lại

Mã tin: 1971317
Nơi đăng: Đà Nẵng
26/12/2018 15:53

Sàn giao dịch liên lục địa (ICE), công ty mẹ của sở giao dịch chứng khoán New York, có khả năng trì hoãn việc ra mắt Bakkt, sàn giao dịch và lưu ký Bitcoin tương lai, lần thứ hai. https://trade24h.vn/ngay-ra-mat-thi-truong-tuong-lai-bitcoin-cua-bakkt-bi-tri-hoan/