Lao động, việc làm - Công việc Tiếp thị, Q.cáo

Nhân viên Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Mã tin: 1644607
Nơi đăng: Hà Nội
16/12/2016 14:23

- Nghe điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm kế toán

- Tìm kiếm các thông tin về khách hàng, các khách hàng tiềm năng, liên hệ trao đổi thuyết phục

khách hàng

- Thành thạo kỹ năng viết Email, marketing (Giới thiệu các chương trình khuyến mại về sản phẩm)

- Đàm phán thương lượng xúc tiến và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Tìm kiếm và phát triển, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.

- Xây dựng và tạo lập mối quan hệ với khách hàng, đối tác của công ty

- Duy trì & phát triển mối quan hệ dựa trên nguyên tắc uy tín, tôn trọng, bền vững

- Nắm rõ và khai thác một cách tốt nhất thông tin của khách hàng mà mình phụ trách.

- Tiếp nhận nhu cầu khách hàng, giải đáp về sản phẩm, chất lượng, giá cả,...

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan hoàn thành các công việc chào hàng, đàm phán ký kết hợp

đồng, bàn giao sản phầm, chăm sóc khách hàng.

- Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ bàn giao sản phẩm và thu hồi công nợ.

- Ghi nhận thắc mắc phản hồi của khách hàng, đề xuất xây dựng sản phẩm và phương án chăm sóc

khách hàng.

- Thực hiện một số công việc chuyên môn khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo Công ty