Máy tính - Phần mềm, T.bị Mạng

Phần mềm Quản lý kinh doanh dược phẩm

Mã tin: 456150
Nơi đăng: Hà Nội
23/08/2013 15:34


I. Những khó khăn của công ty khi quản lý theo cách truyền thống: Có quá nhiều loại thuốc, khách hàng nên phải ghi chép trên nhiều sổ sách về các số liệu công nợ, doanh số bán, chi phí trình dược…, khó khăn trong việc quản lý.
Việc tra cứu và tìm kiếm thông tin công nợ, chi phí trình dược, doanh số mất nhiều thời gian.
Tốn nhân lực và dễ sai sót trong việc tổng hợp báo cáo theo ngày, tháng hay kỳ  báo cáo.
Không kiểm soát được chính xác tình hình hoạt động kinh doanh.
II. Giải pháp iPharm Company
iPharm Company được xây dựng bởi đội ngũ Dược sỹ, Kỹ sư CNTT có nhiều kinh nghiệm trong phát triển phần mềm quản lý Dược phẩm và hiểu rõ những đặc thù về nghiệp vụ kinh doanh dược phẩm.
iPharm Company có các chức năng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu quản lý của người điều hành công ty cũng như các quy chế quản lý của cơ quan quản lý.
iPharm Company đảm bảo tự động hóa quá trình tính toán, xử lý thông tin nhanh chóng, đơn giản, dễ sử dụng.
iPharm Company đơn giản hóa trong việc quản lý công nợ, quản lý doanh số bán theo khách hàng, quản lý doanh số bán theo sản phẩm, quản lý doanh số bán theo trình dược viên.
iPharm Company cung cấp tiện ích cho phép lập kế hoạch kinh doanh, phân tích và đánh giá việc thực hiện kế hoạch.
iPharm Company kết xuất các báo cáo phân tích doanh số/lợi nhuận theo sản phẩm, khách hàng, trình dược viên giúp cho nhà quản lý có quyết định đúng đắn trong việc xác lập kế hoạch kinh doanh.
iPharm Company có cơ chế phân quyền và đảm bảo an toàn số liệu.
III. Các chức năng chính của iPharm Company
III.1. Chức năng Hệ thống:

Cập nhật thông tin đơn vị sử dụng: cập nhật thông tin đơn vị sử dụng và lưu thông tin này chung cho tất cả các tiêu đề của mẫu phiếu và báo cáo
Đăng ký sử dụng: quản lý bản quyền của phần mềm
Quản lý người dùng: thiết lập và quản lý người dùng chỉ được đăng nhập vào hệ thống và sử dụng những tính năng do người quản trị cung cấp nhằm tránh truy cập bất hợp pháp và sai sót dữ liệu.
Đổi mật khẩu: cho phép người dùng tự thay đổi và quản lý mật khẩu đăng nhập vào phần mềm
Thiết lập tham số hệ thống: giúp người quản trị thiết lập các tham số cho toàn bộ phần mềm.
Thiết lập máy in: thiết lập máy in sử dụng.
Sao lưu – Phục hồi dữ liệu: sao lưu dự phòng dữ liệu và phục hồi dữ liệu khi có sự cố liên quan đến phần cứng máy tính.

III.2. Chức năng Danh mục:

Danh mục Nhà cung cấp: danh mục nhà cung cấp thuốc/hàng hóa cho đơn vị
Danh mục Tỉnh/thành: danh mục tỉnh thành để thống kê doanh số bán, lợi nhuận theo từng tỉnh thành.
Danh mục Nhóm khách hàng: chia khách hàng thành nhiều nhóm khác nhau: BHYT, Công ty, Bệnh viện, Nhà thuốc … giúp các thống kê chi tiết theo từng nhóm khách hàng
Danh mục Khách hàng: quản lý thông tin về khách hàng: tên, người liên hệ, địa chỉ, điện thoại, MST, số TK …. và xếp khách hàng theo nhóm, theo tỉnh thành.
Danh mục Kho: danh mục kho thuốc
Danh mục Nhân viên: danh mục các nhân viên trong phạm vi quản lý được chia theo các nhóm nhân viên khác nhau: trình dược, kế toán, văn phòng …
Danh mục Loại thu: danh mục các loại thu khác thu tiền hàng bán
Danh mục Loại chi: danh mục các loại chi phí trong quá trình kinh doanh: văn phòng phẩm, chi phí trình dược, chi nhân công …
Danh mục Nhóm thuốc: phân chia thuốc theo các nhóm khác nhau.

10.  Danh mục Nơi sản xuất: danh mục nơi sản xuất, nước sản xuất của thuốc
11.  Danh mục Thuốc: danh mục các thuốc kinh doanh của đơn vị
III.3. Chức năng Quản lý:

Điều chỉnh giá: điều chỉnh giá thuốc tại từng thời điểm và cung cấp cho người dùng tiện ích theo dõi diễn biến giá của từng mặt hàng trong thời điểm thống kê
Phân địa bàn: thiết lập địa bàn (khách hàng) theo nhân viên và sản phẩm đồng thời thiết lập các chính sách giá, chi phí, chiết khấu khác nhau trên từng khách hàng và sản phẩm.
Phiếu thu: quản lý các hoạt động thu tiền
Phiếu chi: quản lý các chi phí trong quá trình kinh doanh
Quản lý Công nợ: quản lý, theo dõi công nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp
Quản lý Chi phí trình dược: quản lý theo dõi chi phí trình dược, doanh số trình dược và các khoản chi đã/chưa thanh toán cho trình dược viên.
Quản lý đơn hàng: quản lý các đơn hàng do khách hàng đặt hàng (theo trình dược …)
Phiếu nhập hàng: cập nhật thông tin phiếu nhập hàng (nhập mua, nhập khuyến mại, nhập hàng trả lại …)
Phiếu xuất bán: cập nhật thông tin phiếu xuất hàng cho khách hàng theo từng đơn hàng và có quản lý chi tiết đến trình dược viên, chính sách giá …
Phiếu xuất chuyển kho: xuất luân chuyển thuốc giữa các kho của đơn vị
Phiếu xuất trả: phiếu xuất trả nhà cung cấp
Phiếu xuất hàng mẫu: phiếu xuất hàng mẫu cho khách hàng.

Việc xuất thuốc được tiến hành theo nguyên tắc nhập trước xuất trước (First In Fisrt Out - FIFO) và cận hạn sử dụng xuất trước (First Expire Fisrt Out - FEFO).
III.4. Chức năng Tiện ích:

Cập nhật số dư đầu kỳ: cập nhật số dư phát sinh từ trước khi triển khai phần mềm gồm: số dư nợ của khách hàng, của nhà cung cấp và trình dược
In mã vạch thuốc: phần mềm có thể thực hiện quản lý theo mã vạch sản phẩm.
Lập dự trù: thiết lập cơ số dự trù thuốc theo số lượng tồn tối đa và tồn tối thiểu và cho phép dự trù thuốc tự động khi số lượng tồn thuốc thấp hơn số liệu tồn tối thiểu.
Theo dõi hạn sử dụng: tự động cảnh báo hạn sử dụng của thuốc tồn kho theo số tháng được quy định bới người quản lý.
Chốt số liệu: hết kỳ số liệu (tháng/quý) sau khi đã kiểm kê cần chốt lại số liệu để đảm bảo số liệu lịch sử không bị thay đổi.

III.5. Chức năng Báo cáo – Thống kê:

Báo cáo nhập xuất tồn tổng hợp
Báo cáo nhập xuất tồn chi tiết
Bảng kê tổng hợp nhập
Bảng kê chi tiết nhập
Bảng kê tổng hợp xuất
Bảng kê chi tiết xuất
Bảng kê tình hình bán thuốc
Bảng kê doanh số bán theo trình dược
Bảng kê doanh số bán theo nhóm thuốc
Bảng kê chi phí hoạt động
Đánh giá doanh số/lợi nhuận: theo sản phẩm, khách hàng/trình dươc và tỉnh thành
Bảng kê công nợ
Bảng kê chi phí trình dược
Bảng tổng hợp doanh thu
Bảng quản lý thuốc theo trình dược
Báo cáo doanh số sản phẩm
Báo cáo doanh thu sản phẩm trong năm (theo các tháng và các quý, mức biến động..)
Báo cáo sản phẩm theo khách hàng (so sánh số liệu doanh thu cùng sản phẩm giữa nhiều khách hàng khác nhau)
Báo cáo danh sách khách hàng không có phát sinh trong thời điểm thống kê

Các thống kê báo cáo có thể kết xuất theo định dạng *.doc, *.pdf, *.xls.
IV. Cam kết hỗ trợ và chính sách bảo trì

Hướng dẫn sử dụng và cài đặt (miễn phí)
Tư vấn phần cứng sử dụng kèm theo (miễn phí)
Phần mềm được bảo hành trong thời gian 18 tháng, sẵn sàng cung cấp dịch vụ sau bảo hành nếu có yêu cầu của khách hàng.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ iPHARM
Địa chỉ                       : 118 Yên Lạc – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Liên hệ                      : DS.KS Nguyễn Thế Đông
Số điện thoại tư vấn  : 04.39 942 764 – 0914 336 196
Email                         : dong@ipharm.vn
Website                     : www.ipharm.vn
Facebook                  : http://www.facebook.com/ipharmjsc