10 Phút Học Thuộc Lòng Về Danh Từ Số Nhiều

athenas2

Thành viên mới
20/3/19
43
0
6
Bạn đã bao giờ gặp khó khăn về phân biệt danh từ số nhiều chưa? Có rất nhiều dạng của danh từ nhưng chỉ với 10 phút, Anh ngữ Athena sẽ giúp bạn nắm chắc lý thuyết của danh từ số nhiều. Hơn nữa, mỗi dạng danh từ số nhiều sẽ có ví dụ kèm theo để bạn dễ hình dung hơn khi học thuộc nha!
cap

MẤT GỐC TIẾNG ANH? TÌM HIỂU NGAY VỀ:
KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC 0-500+
Thông thường, để tạo danh từ số nhiều, ta thêm –s vào cuối danh từ số ít
Ex:
Duck -> Ducks
Book -> Books
Apple -> Apples
Room -> Rooms
Phone -> Phones
Đối với danh từ tận cùng là Z thì nhân đôi chữ z và thêm –es vào cuối
Ex:
Quiz -> Quizzes
Đối với danh từ tận cùng là Y, đổi thành I và thêm –es vào cuối
Ex:
Butterfly -> Butterflies
Bayby -> Babies
Lady -> Ladies
Đối với danh từ tận cùng là CH, SH, S, X, O thì thêm –es vào cuối
Ex:
Box -> Boxes
Watch -> Watches
Fish -> Fishes
Bus -> Buses
Mango -> Mangoes
Go -> Goes
Đối với danh từ tận cùng là F, FE, FF thì bỏ đi và thêm –ves vào cuối
Ex:
Wife -> Wives
Shelf -> Shelves
Staff -> Staves *(Staffs)
Trường hợp đặc biệt:
Ox: con bò -> oxen
Mouse: con chuột -> mice
Goose: con ngỗng -> geese
Child: đứa trẻ -> children
Man/Wonman -> Men/Women
Sheep: con cừu -> sheep
Tooth: răng -> teeth
Foot: bàn chân -> feet
Cách phát âm âm cuối
Phát âm là /s/
Khi từ có âm tận cùng là: /ð/, /p/, /f/, /t/, /k/.
Ex: Units (‘ju:nits), Stops (Stpɔs), Topics (‘tɒpiks),…
Phát âm là /iz/
Khi từ có tận cùng là các ân: /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/.
Ex: Whatches (wɔt∫iz), Washes (wɔ∫iz), Changes (‘t∫eindʒiz),…
Phát âm là /z/
Khi các từ có tận cùng là các âm còn lại
Ex: Plays (pleiz), Hugs (hʌgz), Bags (bægz),…
Anh Ngữ ATHENA – DARE TO CHANGE