AWK-3131A - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công đại diện

Mr.ThienSTC

Thành viên mới
1/10/19
260
0
16
VND
AWK-3131A-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien
Top bai
AWK-3131A - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công đại diện


Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
MOOGG772K241A
Servo valve S38FOFA4VJ4R
(381A7058P006 /312A6077P006)
MOOGG772K240A
Servo valve ; S38FOFA4VH4R
(312A6077P003)
SICK VietnamCode: 1040571
Description: MSC800-0000
EBRO VietnamCode: BK1120
Description: EtherCAT Bus Coupler
Dixon Valve VietnamP/N: DDC400SSFL
164mm 316SS Dry Dis Cplr x 4" 150# Flg, FKM Seals
Dixon Valve VietnamP/N: DDA400SSFL
164mm 316SS Dry Dis Adptr x 4" 150# Flg, FKM Seal
Laurels VietnamModel: L80000FR + CASE1
Universal Dual-Channel Pulse Input Counter
Laurels VietnamModel: L50000FR + CASE1
Universal Dual-Channel Pulse Input Counter
MOXA VietnamModel: EDS-408A
Entry-level managed Ethernet switch with 8 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C operating temperature
MOXA VietnamModel: AWK-1137C-EU
802.11n Wireless Client, EU band, 0 to 60°C
MOXA VietnamModel: OnCell G3470A-LTE-EU
4 port, 2G/3G/4G industrial LTE Ethernet IP gateway, -30 to 55°C
MOXA VietnamModel: OnCell G3150A-LTE-EU
1 port Industrial LTE Cellular Gateway, B1/B3/B7/B8/B20, RS-232/422/485, 0 to 55°C
Core Insight VietnamModel: 310S Bench-Top Cooling System
Bench-Top Ionizing Blower ; Steady-State DC Ion Emission
BTL5-S174-M0245-S-SA346-K30 Magnetostrictive Sensors
Emerson/RosemoutModel : 3051S2TG3A2E11A1AD1E5Q4Q8QT
VietnamTransmitter
Emerson/RosemoutModel : 3144PD1A1E5M5C4Q4
VietnamTransmitter
Emerson/RosemoutCorrect Model : 3051TG3A2B21BE5M5Q4HR5
Vietnam(3051TG3A2B21BE5M5Q4) Transmitter
Emerson/RosemoutModel : 3051S2CD2A2B12A1BD1E5M5Q4Q8
Vietnam1199WDAB4AFFW72DA00+1199MDE53AFFWG2DA00
Transmitter
E+H VietnamCode: PMC51-AA12QA1FGBMZJB
Description: Process pressure measurement
ADFweb VietnamCode: HD67029-B2-485-20
Description : Converter
ADFweb VietnamCode: APW160
Description : power supply


Bot bai
 

Attachments

  • AWK-3131A-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien.png
    AWK-3131A-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien.png
    441.5 KB · Lượt xem: 0