Bàn phím Cơ Bosston chuyên game

Máy Tính Phước Lộc

Thành viên mới
19/6/20
12
0
1
VND
Phím cao cấp với độ đàn hồi cao, phím bấm êm, hành trình phím dài như phím cơ

– Antighost bấm cùng lúc được 19 phím

– LED nền và LED chữ 7 màu
– Độ bền phím > 10.000.000 lượt nhấn
– Kích thước 440 x 130 x 30 mm
– Kết nối USB , dây dài 1.5m

– Kết nối USB , dây dài 1.5m

– Phím cao cấp với độ đàn hồi cao, phím bấm êm, hành trình phím dài như phím cơ

– Antighost bấm cùng lúc được 19 phím

– LED nền và LED chữ 7 màu

– Độ bền phím > 10.000.000 lượt nhấn

Function Key Description

FN + F1: Media/CD FN + F7:play/Pause

FN + F2: Volume - FN + F8: Stop playing

FN + F3: Volume+ FN + F9: open web

FN + F4: Mute FN + F10: open Email

FN + F5: Previous song FN + F11: Open my computer/Favorite

FN + F6: Next song

FN + F12: Keyboard lock/ unlock

FN + W: WASD or Arrow key switch

FN + WIN: WIN key lock/ unlock



FN + INS: Lighting switch ( chọn 9 chế độ Led light)

FN + ↓/↑: Lightness up/ down (tăng giảm độ sáng)

FN + ←/→: -: Lighting speed up/ down
 

Attachments

  • 1.png
    1.png
    310.9 KB · Lượt xem: 0