Cần bán bán Xe tải 990kg thùng bạt, xe tải Kenbo 990kg giá 1xx