Cần bán Betani tìm đối tác làm đại lý thời trang nam nữ

Tuyenkv

Thành viên mới
25/6/19
40
0
8
Thời trang Betani đang trong giai đoạn mở rộng sản phẩm và thị trường, đưa tới cho bạn cơ hội kinh doanh cực tốt với mức chiết khấu cao chưa từng có.
Trở thành đại lý phân phối cho Betani sẽ được:
- Mặt hàng thời trang mới.
- Sản phẩm chất lượng đến từng sợi chỉ.
- Mức chiết khấu cao hơn kì vọng
Sản phẩm của Betani:
- Sơ mi công sở - thời trang nam nữ
Để xem sản phẩm của Betani vui lòng liên hệ:
Fanpage: Thời Trang Betani
https://www.facebook.com/Thoitrangbetani/
hotline: 0936744798
https://www.facebook.com/Thoitrangbetani/photos/a.1691050321120118/3058868881004915/?type=3&eid=ARCi06aZewv11h89nTsqmkPFeUpA6SE9nag9qxG9spJJfQ-E_K23bCIVmWeoSAH757EQt6crN6AOYOwn&__xts__%5B0%5D=68.ARANP3KdQQKzCaG85knwtjwH-u2smSe9KR0MnPX5ZSJMFTT888n9dvf2pQG2kuCdrWGqNTpiF6EMDtmadWKjg7NltqczjqBcZeT4oeoJwsD0nyK2mGXYicoZ68xrd-Ph6Qvfx9sLiYKIVmkCDavZIcXGMZJrFv___NSXtzq8X5x8hjWXDsi2fGHSaf8NtFbRpmwhSVyhw3lnhb0O1W5AtM_sFlcqbSUGFQROGHvyl2DNw7I0a4seD0vyalOmFsLF8Y8Lkd2rHA5Bf3jlkIEI7BeFzhNYRX9Vojq_GMQK91K07Feg8sdzUMl_gZ-JQ0Tjtbvteeik3PrVOOvrHAiBzgzXHavy-DKXLdSACJ_Z1ym6Zlas9LWQiJjcQdYCI7evEITz1NDcFhKU_MVVscvdMVaf6ZUBonfrbKnY-xLbJYDp-i2NEmcC&__tn__=EEHH-R
1(1).png