Cách nhận biết và sử dụng các từ loại trong Tiếng Anh

Công Linh

Thành viên mới
15/1/21
46
0
6
VND
Có 5 từ loại chính trong tiếng anh

 • Danh từ (Nouns)
 • Tính từ (Adjective)
 • Động từ (Verb)
 • Trạng từ (Adverb)
 • Giới từ (Preposition)

1. Danh từ Tiếng Anh

Định nghĩa

Danh từ trong tiếng Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh từ là cái từ mà chỉ ra cái “danh”. Danh là “tên”, giống như “biệt danh” hay “chức danh”.

Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng,..

Vị trí của danh từ trong câu

 • Danh từ làm chủ ngữ trong câu
Thường đứng ở đầu câu và sau trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ: Yesterday Hue went home at 9.pm. (Hôm qua Huệ về nhà lúc 9 giờ tối)

Hue là danh từ tên riêng, đứng đầu câu và sau danh từ chỉ thời gian là Yesterday, đóng vai trò làm chủ ngữ.

 • Danh từ đứng sau tính từ
Danh từ đi sau các tính từ sở hữu như: my, your, our, their, his, her, its. Hoặc các tính từ khác như good, beautiful….

Ví dụ: Hoa is a my student. (Hoa là học sinh của tôi)

Trong câu trên, ta thấy sau tính từ sở hữu my (của tôi) là danh từ student (học sinh).

 • Danh từ làm tân ngữ, đứng sau động từ
Ví dụ: We love English. (chúng tôi yêu Tiếng Anh)

Sau động từ Love là danh từ English

 • Danh từ đứng sau “enough”
Ex: Hoan didn’t have enough money to buy that computer. (Hoàn đã không có đủ tiền để mua chiếc máy tính kia)

 • Danh từ đứng au các mạo từ
Các mạo từ như: a, an, the

Hoặc các từ như this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…


Ví dụ: This book is an interesting book.

Xem thêm: IELTS GENERAL là gì? Cấu trúc và thang điểm IELTS General

 • Danh từ đứng sau giới từ
Các giới từ như: in, on, of, with, under, about, at …

Ví dụ: Phuong Nguyen is good at dancing. (Phượng Nguyễn rất giỏi về nhảy nhót)

Dấu hiệu nhận biết

Danh từ Tiếng Anh thường có hậu tố là:

 • tion: nation,education,instruction……….
 • sion: question, television ,impression,passion……..
 • ment: pavement, movement, environmemt….
 • ce: differrence, independence,peace………..
 • ness: kindness, friendliness……
 • y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…
 • er/or : động từ + er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…

2. Tính từ trong Tiếng Anh

Tính từ trong tiếng Anh là Adjective, viết tắt là Adj. Tính từ là từ mà nêu ra tính chất của sự vật, sự việc, hiên tượng.

Vị trí của tính từ trong câu

Tính từ thường đứng ở các vị trí sau

 • Tính từ đứng trước danh từ
Adj + N

Ví dụ: My Tam is a famous singer.

 • Tính từ đứng sau động từ liên kết:
tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ví dụ: She is beautiful

Tom seems tired now.

Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj

Ví dụ: He makes me happy

 • Tínd từ đứng sau “ too”
S + tobe/seem/look….+ too +adj…

Ví dụ: He is too short to play basketball.

 • Tính từ đứng trước “enough”
S + tobe + adj + enough…

Ví dụ: She is tall enough to play volleyball.

 • Trong cấu trúc so…that:
tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Ví dụ: The weather was so bad that we decided to stay at home

 • Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as….as)
Ví dụ: Meat is more expensive than fish.

Huyen is the most intelligent student in my class

 • Tính từ trong câu cảm thán
How +adj + S + V

What + (a/an) + adj + N


Dấu hiệu nhận biết tính từ

Thường có hậu tố(đuôi) là:

 • al: national, cutural…
 • ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
 • ive: active, attractive ,impressive……..
 • able: comfortable, miserable…
 • ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…
 • cult: difficult…
 • ish: selfish, childish…
 • ed: bored, interested, excited…
 • y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…
Xem thêm: Cách viết thư yêu cầu trong IELTS General Writing Task 1
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
A Cách nhận biết ví da nam thủ công thật giả Các dịch vụ khác 0
T Lưu ý 3 cách nhận biết da cá sấu thật Các dịch vụ khác 0
A Cách nhận biết từng loại da thật giả dễ dàng Các dịch vụ khác 0
A Cách nhận biết bếp từ đôi đặt dương chính hãng Các dịch vụ khác 0
A Cách nhận biết bếp từ đôi đặt dương chính hãng. Các dịch vụ khác 0
L Cần bán Lý do nên chọn cửa cuốn Austdoor đồng bộ. Cách nhận biết sản phẩm Austdoor chính Nội Thất - Xây Dựng 0
Đ Tư vấn Cách nhận biết nên nạp mực hay thay mực in 2021 Máy tính để bàn 0
S Thì hiện tại đơn -Công thức, cách dùng , dấu hiệu nhận biết Tuyển sinh- Học Hành 0
H Cần bán Chia sẻ cách nhận biết các dòng máy bơm nước hiện nay Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
T Hướng dẫn một số cách nhận biết dây lưng da thật đơn giản Các dịch vụ khác 0
T Tư vấn Cà phê bột BMT và cách nhận biết BỘT CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT Ẩm thực 0
seoviet2020 Tư vấn Cách nhận biết máy tính sử dụng card Onboard hay card rời? Dịch Vụ sửa chữa - bảo trì KTS 0
thuyle120489 Cách nhận biết thoái hoá chất trắng não Các dịch vụ khác 0
thuyle120489 Cách nhận biết bệnh thoái hoá tiểu não Các dịch vụ khác 0
anhnguyen1304 Cà phê bột ngon như thế nào?-1 số cách nhận biết Ẩm thực 0