Cần bán Cảm biến TURCK - Đại lý Cảm biến TURCK Việt Nam

dongcogiamtoc

Thành viên mới
28/11/18
223
0
16


Đại lý Cảm biến Turck
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Cảm biến Turck Hàng đầu Việt Nam : Cảm biến Turck, Cảm biến quang điện Turck, Cảm biến tiệm cận Turck, Cảm biến tính từ Turck, Cảm biến nhiệt độ Turck, Đại lý Cảm biến Turck, Đại lý phân phối Cảm biến Turck, Nhà cung cấp Cảm biến Turck, Nhà phân phối Cảm biến Turck
Turck là đối tác cao cấp toàn cầu, hướng đến khách hàng của bạn cho các giải pháp tự động hóa cụ thể, đáng tin cậy trong ngành. Với các công nghệ hàng đầu, kiến thức rộng và sự gần gũi trực tiếp với khách hàng, chúng tôi tối ưu hóa thành công lâu dài của bạn. Cung cấp hơn 15.000 sản phẩm công nghệ cảm biến, giao diện, kết nối và bus trường
Model :Cảm biến Turck
Turck BI15-CP40-Y0X/S100
Turck BI15-CP40-Y0X/S97
Turck BI15-CP40-Y1X
Turck BI1-EG05-Y1
Turck BI1-EH04-Y1
Turck BI1-G08-Y1?
Turck BI1-HS540-Y1
Turck BI20-G47-Y1
Turck BI20-G47-Y2X 15M
Turck BI20-G47-Y2X 5M
Turck BI2-G12SK-Y1/35L?
Turck BI2-G12SK-Y1X
Turck BI2-G12-Y1
Turck BI2-G12-Y1X
Turck BI2-G12-Y1X 6M?
Turck BI2-G12-Y2X
Turck BI2-G12-Y2X 5M
Turck BI2-G12-Y2X 6M
Turck BI2-H12-Y1
Turck BI2-K11-Y1
Turck BI2-M12-Y1X-H1141
Turck BI2-P12SK-Y1X
Turck BI2-P12-Y0/S100
Turck BI2-P12-Y0X/S97
Turck BI2-P12-Y1
Turck BI2-P12-Y1X
Turck BI2-Q10S-Y1X 0,12M?
Turck BI2-Q10S-Y1X 7M?
Turck BI2-Q10S-Y1X?
Turck BI50-Q80-Y1X?
Turck BI5-G18SK-Y1X
Turck BI5-G18-Y1
Turck BI5-G18-Y1X
Turck BI5-G18-Y2X
Turck BI5-G18-Y2X 10M
Turck BI5-G18-Y2X 5M
Turck BI5-G18-Y2X/50mm 10M
Turck BI5-M18-Y1X-H1141
Turck BI5-P18SK-Y1X
Turck BI5-P18-Y0/S100
Turck BI5-P18-Y0X/S97
Turck BI5-P18-Y1
Turck BI5-P18-Y1X
Turck BI5-Q08-Y1X?
Turck BID2-G180-Y1/S212
Turck MP -10D-Y0/S185
Turck MP -10D-Y1
Turck MP -15D-Y1
Turck NI10-G18SK-Y1X
Turck NI10-G18-Y1
Turck NI10-G18-Y1X
Turck NI10-G18-Y2X
Turck NI5-G12-Y2X 5M
Turck NI5-H12-Y1
Turck NI5-K11-Y1
Turck NI5-M12-Y1X-H1141
Turck NI5-P12SK-Y1X
Turck NI5-P12-Y0/S100
Turck NI5-P12-Y1
Turck NI8-P18-Y0/S139
Turck NI5-P12-Y1X
Turck NI5-P12-Y1X/S97
Turck NI60-Q80-Y1X?
Turck SI15-K30-Y1
Turck SI3,5-K10-Y0X
Turck SI3,5-K10-Y1
Turck SI3,5-K10-Y1X?
Turck SI5-K09-Y1
Turck B 8141-0
Turck B 8241-0
Turck BI2-EG08-AN6X
Turck BI2-EG08-AP6X
Turck BI2-EG08-AP6X-V1131
Turck BI2-M12-VN6X
Turck BI2-M12-VP6X
Turck BI5-G18SK-AZ3X
Turck BI5-M18-VN4X
Turck BI5-M18-VP4X
Turck BI10-G30SK-AZ3X
Turck BI10U-G30-AP4X-H1141
Turck BI15-CP40-AD4X
Turck BI15-CP40-FZ3X2
Turck BI15-CP40-VN4X2
Turck BI15-CP40-VP4X2
Turck NI3-EG08-AN6X
Turck NI3-EG08-AP6X
Turck NI4-M12-VN6X
Turck NI4-M12-VP6X
Turck NI8-M18-VN4X
Turck NI8-M18-VP4X
Turck NI10-G18SK-AZ3X
Turck NI15-G30SK-AZ3X
Turck NI20-CP40-AD4X
Turck NI20-CP40-FZ3X2
Turck NI20-CP40-VN4X2
Turck NI20-CP40-VP4X2
Turck NI25U-CK40-AP6X2-H1141
Turck NI35-CP40-FZ3X2
Turck NI35-CP40-VN4X2
Turck NI35-CP40-VP4X2
Turck NI50-CP80-FZ3X2
Turck NI50-CP80-VN4X2
Turck NI50-CP80-VP4X2
Turck BI20U-CP40-AN6X2
Turck BI20U-CP40-AP6X2
Turck BI20U-CP40-VN4X2
Turck BI20U-CP40-VP4X2
Turck NI50U-CP40-AN6X2
Turck NI50U-CP40-AP6X2
Turck NI50U-CP40-VN4X2
Turck NI50U-CP40-VP4X2
Turck BI20U-CK40-AN6X2-H1141
Turck BI20U-CK40-AP6X2-H1141
Turck BI20U-CK40-VN4X2-H1141
Turck BI20U-CK40-VP4X2-H1141
Turck NI50U-CK40-AP6X2-H1141
Turck NI50U-CK40-VN4X2-H1141
Turck NI50U-CK40-VP4X2-H1141
Turck BI10-M30-LIU
Turck NI15-M30-LIU
Turck NI25-CK40-LIU-H1141
Turck NI5-M12-LIU
Turck NI8-M18-LIU
Turck BI10-H28-LIU
Turck BI10-M30-LIU
Turck BI10-Q14-LIU
Turck BI10-Q14-LIU3
Turck BI15-CK40-LIU-H1141