Cần bán Chất bảo vệ dây curo, giúp tăng tuổi thọ dây cu-ro,