Cõi niết bàn là gì? Ý nghĩa niết bàn?

ducdongqh

Thành viên chính thức
15/2/19
1,131
7
38
VND
Khi tìm hiểu về Phật Giáo, chúng ta vẫn thường nghe tới hai từ “niết bàn”, nhưng không phải ai cũng mang thể hiểu niết bàn là gì, cõi niết bàn là gì? Theo kinh từ phía Phật: “Tinh túy đạo Phật đọng lại chỉ là cõi niết bàn”. Vậy cõi niết bàn ở đây là gì, liệu đây sở hữu phải là một cõi nơi con người với thể sinh sống, trú ngụ như trái đất hay không? Hay đó chỉ là một khái niệm trừu tượng trong Phật giáo? Đừng bỏ qua bài viết dưới đây để cùng Đồ Đồng Dung Quang Hà giải đáp thắc mắc cõi niết bàn là gì cũng như tìm hiểu về bản tính và ý nghĩa niết bàn trong Phật Giáo nhé!

Cõi Niết Bàn là gì?
ới mỗi góc nhìn khác nhau, cõi niết bàn cũng được khái niệm theo những bí quyết vô cùng khác nhau. Vậy cõi niết bàn là gì? Theo quan lót dạ lý học thì niết bàn chính là xóa bỏ tự ngã. Nhưng nếu theo quan điểm từ đạo đức thì niết bàn lại chính là diệt tham - sân - si.

Niết bàn theo nghĩa đen chính là không trói buộc. Một bí quyết đơn giản các Phật tử được hiểu rằng đó là cảnh giới giải thoát từ các bậc chứng ngộ, đắc đạo. Như vậy, Niết bàn được hiểu theo nghĩa đối ngược với cảnh giới phàm tục, cảnh giới từ những người chưa đạt được giải thoát.

[IMG]

Cõi niết bàn là gì trong tư tưởng Phật Giáo?

>> Xem ngay: Những câu niệm Phật linh ứng cầu bình an tai qua nạn khỏi

Khi chưa giải thoát, con người chìm đắm trong khổ não và phải chịu sanh già bệnh chết, bắt buộc Niết-bàn chính là cảnh không còn khổ não, ko còn đớn đau, bệnh tật,...Đó thuộc nơi đối ngược hoàn toàn với cõi phàm tục này. Ở đó ko có loại gì “vĩnh cửu hóa”, cũng không mang chiếc gì “bị diệt vong”, mà ở ngoài đau khổ.

Thực chất, chưa từng ai trên cõi trần này có thể bước vào cảnh giới niết bàn trừ những bậc thánh nhân đã chứng ngộ. Mọi người được chỉ hiểu được một phần cõi niết bàn dựa vào sự truyền đạt của những bậc chứng ngộ và một phần dựa vào suy luận của chính mình.

Đối với những bậc chứng ngộ, các Ngài cũng thường siêu hạn chế và ko mấy khi đàm đạo về cõi niết bàn. Tuy nhiên, việc những Ngài tuyển lựa của bỏ chốn sanh tử ác trược để an trụ nơi Niết Bàn cũng đủ nói lên rằng đó là một cảnh giới an lạc, không còn những khổ não như chốn è thế thế gian này. Nhưng cõi Niết Bàn an lạc, yên ổn vui như thế nào thì chỉ khi chứng ngộ rồi người ta mới mang thể tự cảm nhận lấy mà thôi.

Cõi niết bàn là gì, khái niệm niết bàn thuộc về tiềm thức, tâm linh, là trạng thái an lạc từ bên trong. Bởi vậy phải với sự tu tập, thiền định thì mới có thể thấy được tiềm thức trong ta.

Niết Bàn có ý nghĩa gì trong Phật Pháp?
Theo rộng rãi cách giải thích khác nhau về cõi niết bàn thì ý nghĩa từ phía Niết Bàn chính là đoạn trừ dục vọng, dứt nghiệp báo luân hồi và sự thanh tịnh đạt tới tuyệt đối. Giải thích một phương pháp trừu tượng hơn thì Niết bàn chính là sự ngưng đọng vĩnh cửu của không gian và thời kì trong cõi tâm linh sâu thẳm từ phía con người.

[IMG]

Cõi niết bàn là gì, ý nghĩa của niết bàn

>> Xem ngay: Ngày vía Phật là gì? Tổng hợp các ngày vía Phật trong tháng

Tóm lại thì ý nghĩa từ phía Niết Bàn trong Phật giáo ko phải là một cõi cực lạc với vị trí, với ko gian và thời kì như thiên đường từ phía Thiên Chúa giáo, mà Niết Bàn chính là một trạng thái tâm linh thanh thản, yên tĩnh, sáng suốt, không vọng động, diệt ái dục, xoá bỏ vô minh và kết thúc hết tất cả khổ đau, phiền não.

Niết bàn là nơi nghỉ ngơi cuối cùng từ phía tất cả mọi người. Nếu chúng ta có thể hiểu được thực tế này và xóa bỏ đi những mộng tưởng của chúng ta thì chúng ta với thể tìm thấy trạng thái từ sự hòa hợp và hoàn thành sự bình tĩnh.

Bản chất của Niết Bàn
Khi biết được cõi niết bàn là gì thì ta cũng biết niết bàn không phải là một thực thể mà chúng ta mang thể nhìn thấy được hoặc sờ nắm được, niết bàn cũng không phải là một cõi an lạc nào đó mà Niết Bàn là một trạng thái từ tâm chúng ta. Đó là trạng thái đạt tới cảnh giới vô thường, thanh tịnh tuyệt đối.

Đức Phật từng đề cập tới Niết Bàn là một trang bị không sinh, không trưởng thành và không giới hạn. Niết bàn được hiểu là một khái niệm vô định về mọi mặt, không sở hữu điểm khởi đầu, ko với điểm kết thúc và cũng ko sở hữu ngôn từ nào sở hữu thể mô tả, diễn thuyết về niết bàn được.

Đức Phật cũng dạy rằng, niết bàn không phải tại nơi tận cùng thế giới mà niết bàn tồn tại ngay trong thâm tâm từ mỗi chúng ta. Bởi tư duy sai trái mà chúng ta không thể nào thấy được niết bàn trong thực tại. Mà muốn đạt được niết bàn thì phải thoát khỏi vô minh, phải giác ngộ được quy luật vô thường và vô ngã.

[IMG]

Cõi niết bàn là gì? Bản chất của niết bàn là gì?

Không phải dễ dàng mà với thể đạt đến trạng thái niết bàn. Muốn tiến vào cảnh giới niết bàn thì chúng sanh phải thực hiện tuyệt đối giới định tuệ. Khi tìm được bản tính từ phía mình chuẩn y giới định tuệ thì lúc đó bản tính từ mình chính là bản tính của niết bàn. Niết bàn là “vô ngã”, vì vậy con người phải thoát khỏi chấp ngã thì mới mang thể đạt được niết bàn. Con người trường hợp còn chấp ngã, chấp pháp thì khó mà thoát khỏi phiền não, khổ cực nơi nai lưng tục.

Vì vậy, thực chất từ phía Niết Bàn chính là “tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác”. Chỉ khi hiểu rõ bản tính từ phía con người và thế giới là huyễn, thì mới không bị huyễn trói buộc. Ngay tại thế giới này, mỗi người chúng ta giác ngộ bản thể không, vô ngã từ cái huyễn đó, chính là Niết Bàn.

Chúng ta tu theo Phật, học Phật suy cho cùng cũng là để đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Khi chúng ta hoàn toàn có thể giác ngộ được toàn bộ đồ vật chỉ là huyễn thì lúc đó chúng ta sẽ sống ko kể những khổ đau, vô minh mà chốn hồng trần này sở hữu lại, tức là đã đạt đến trạng thái từ phía Niết Bàn, hiểu rõ nhất về thực chất của Niết Bàn.

Làm thế nào để tiếp cận cảnh giới Niết Bàn?
Dù cho cõi niết bàn là gì và được định nghĩa thế nào thì đó cũng là đích tới từ phía hầu hết những người tu hành. Không kể là người tu xuống tóc hay tại gia thì được buộc phải phải có chánh niệm về giáo lý Bất nhị về cả cuộc sống è cổ tục lẫn thế cuộc tu học, lúc mà vạn sự được vô thường và vô ngã. Chỉ với như vậy mới với thể đạt được tới trạng thái niết bàn. Đức Phật đã từng tóm lược trục đường Trung Đạo từ phía Người qua những câu sau:

“Chớ làm cho những điều ác
Nên khiến việc lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đó là lời chư Phật dạy”
Tức, để có thể đạt tới cảnh giới niết bàn, những Phật tử bắt buộc thực hành Bát Chánh Đạo bao gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây chính là trục đường Tam vô lậu học (tức Giới Định Tuệ). Nói rộng ra chính là trục đường 37 phẩm trợ đạo, người tu hành sẽ thực hành chánh niệm, thiền định trên hệ thống kinh Tứ Niệm Xứ.

[IMG]

Bàn Thờ Phật tại gia
>> Xem ngay: Trong nhà có thờ Phật hãy nhớ việc này
Vạn vật luôn tuân theo quy luật vô thường và vô ngã, tức thị luôn biến chuyển và ko mang bản tính mặc định của riêng nó. Nếu còn chấp ngã, chấp pháp thì sẽ còn kẹt lại ở trong cõi sinh tử, luân hồi. Chúng ta chỉ khi không còn nghiệp báo luân hồi thì mới mang thể được giải thoát. Chỉ khi chúng ta ý thức được vô thường, vô ngã thì mới sở hữu thể bước sắp tới niết bàn. Tu tâm chính là bí quyết để tiếp cận niết bàn, duy trì thiện tâm và giữ tâm thanh tịnh, quên đi tham - sân - si mê và xóa bỏ hết toàn bộ phiền não, khổ đau. Con đường học Phật vô cùng vi diệu và kiến thức cõi Phật thì mênh mông, vô tận vì vậy ko phải bất cứ thiết bị gì mình cũng với thể dễ dàng hiểu được. Hy vọng qua những san sớt sau từ phía Đồ Đồng Dung Quang Hà, gia chủ đã với thể nắm được câu trả lời để giải đáp câu hỏi cõi niết bàn là gì cũng như hiểu được bản chất của niết bàn là gì!

Có thể gia chủ cũng quan tâm:

>>15+ Mẫu tượng Phật bằng đồng đẹp, độc đáo với đa dạng mẫu mã, kích thước khác nhau
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
T Tư vấn Bản đồ quốc gia Canada cùng mang khám phá về bờ cõi Các dịch vụ khác 0
HDViet1407 "Lạc vào cõi tiên" với chùm tour du lịch Trung Quốc Thu 2018 Du Lịch 0
V Sát chôm huyết nóng nhiều nọc độc "mang" với chập 20 người dận cõi chết Các dịch vụ khác 0
V Sát chôm máu lạnh có nọc độc địa "tiễn chân" cùng tã lót 20 người về cõi chết Các dịch vụ khác 0
H Sát thủ tiết lạnh nhiều nọc độc địa "tiễn đưa" đồng hồi hương 20 người đi cõi chết Các dịch vụ khác 0
M Du lịch chùa hương chiêm ngưỡng “cảnh tiên rơi cõi tục” Du Lịch 0
ducdonggiatruyen Cần bán Tượng Phật Niết Bàn bằng Đồng, tượng phật thích ca, tượng thích cao bằng đồng vàng Nội Thất - Xây Dựng 0
ducdonggiatruyen Cần bán Tượng phật niết bàn bằng đồng, tượng phật thích ca, tượng thích cao bằng đồng vàng Nội Thất - Xây Dựng 0
T Tượng phật nhập niết bàn - PH 084 - 395.000 Các dịch vụ khác 0
trunghuu0123 Tư vấn Gợi ý 5+ mẫu bàn ăn thông minh Dallas bán chạy năm 2021 Các dịch vụ khác 0
trankhanh123 Bàn ăn mặt đá bếp lẩu nướng than hoa giá rẻ Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
bepnuong Cần bán Chân bàn bếp lẩu nướng chân thấp dành cho nhà hàng tại Hải Phòng Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
bepnuong Cần bán Bàn ăn thùng phuy mặt inox dành cho nhà hàng quán ăn tại Bắc Ninh Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
B Cần bán Bếp nướng âm bàn hút âm nhà hàng BBQ Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
ducdongqh Tư vấn Hướng dẫn cách bố trí bàn thờ gia tiên hợp phong thủy Các dịch vụ khác 0
Tin liên quan