Đại lý Hộp số Zimm- Gearbox Zimm

dongcohopso

Thành viên mới
1/8/17
1,059
0
36
VND
Đại lý Hộp số Zimm

Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Hộp số Zimm chính hãng Tại Việt Nam

Zimm Group là doanh nghiệp được tái lập giữa 2 nước là Austria và Turkey chuyên cấp tất cả các mặt hàng như động cơ, hộp số, trục vít phục vụ cho tất cả các ngành sản xuất công nghiệp như , Thép, tôn, thức ăn gia súc , gia cầm , đồ uống , nước đóng chai…

Model : Hộp số Zimm

5kN-18x4-Vis

10kN-20x4-Vis

25kN-30x6-Vis

35kN-40x7-Vis

50kN-40x7-Vis

100kN-55x9-Vis

150kN-60x9-Vis

200kN-70x12-Vis

250kN-80×16-Vis

350kN-100×16-Vis

500kN-120x16-Vis

750kN-140x20-Vis

1000kN-160x20-Vis

5kN-16x5-Vis

5kN-16x10-Vis

10kN-25x5-Vis

10kN-25x10-Vis

10kN-25x25-Vis

10kN-25x50-Vis

25kN-32x5-Vis

25kN-32x10-Vis

25kN-32x20-Vis

25kN-32x40-Vis

35kN-40x5-Vis

35kN-40x10-Vis

35kN-40x20-Vis

35kN-40x40-Vis

50kN-40x5-Vis

50kN-40x10-Vis

50kN-40x20-Vis

50kN-40x40-Vis

100kN-50x10-Vis

100kN-50x20-Vis

100kN-50x40-Vis

100kN-50x50-Vis

150kN-63x10-Vis

150kN-63x20-Vis

150kN-63x40-Vis

150kN-63x60-Vis

200kN-80x10-Vis

200kN-80x20-Vis

200kN-80x40-Vis

200kN-80x60-Vis

250kN-80x10-Vis

250kN-80x20-Vis

250kN-80x40-Vis

250kN-80x60-Vis

350kN-100x20-Vis

350kN-100x40-Vis

350kN-100x60-Vis

350kN-100x80-Vis

5kN-16x5-Vis

5kN-16x10-Vis

10kN-25x5-Vis

10kN-25x10-Vis

10kN-25x25-Vis

10kN-25x50-Vis

25kN-32x5-Vis

25kN-32x10-Vis

25kN-32x20-Vis

25kN-32x40-Vis

50kN-40x5-Vis

50kN-40x10-Vis

50kN-40x20-Vis

50kN-40x40-Vis

100kN-50x10-Vis

100kN-50x20-Vis

100kN-50x40-Vis

150kN-63x10-Vis

150kN-63x20-Vis

150kN-63x40-Vis

150kN-63x60-Vis

200kN-80x10-Vis

200kN-80x20-Vis

200kN-80x40-Vis

200kN-80x60-Vis

250kN-80x10-Vis

250kN-80x20-Vis

250kN-80x40-Vis

250kN-80x60-Vis

350kN-100x20-Vis

350kN-100x40-Vis

350kN-100x60-Vis

350kN-100x80-Vis

2,5 kN-16x4-Vis

5 kN-18x4-Vis

10 kN-20x4-Vis

25 kN-30x6-Vis

50 kN-40x7-Vis

100 kN-55x9-Vis

150 kN-60x9-Vis

35kN-40x7-Vis

50kN-40x7-Vis

100kN-55x9-Vis

150kN-60x9-Vis

200kN-70x12-Vis

35kN-40x5-Vis

35kN-40x10-Vis

35kN-40x20-Vis

35kN-40x40-Vis

50kN-40x5-Vis

50kN-40x10-Vis

50kN-40x20-Vis

50kN-40x40-Vis

100kN-50x10-Vis

100kN-50x20-Vis

100kN-50x40-Vis

100kN-50x50-Vis

150kN-63x10-Vis

150kN-63x20-Vis

150kN-63x40-Vis

150kN-63x60-Vis

200kN-80x10-Vis

200kN-80x20-Vis

200kN-80x40-Vis

200kN-80x60-Vis

50kN-40x5-Vis

50kN-40x10-Vis

50kN-40x20-Vis

50kN-40x40-Vis

100kN-50x10-Vis

100kN-50x20-Vis

100kN-50x40-Vis

150kN-63x10-Vis

150kN-63x20-Vis

150kN-63x40-Vis

150kN-63x60-Vis

200kN-80x10-Vis

200kN-80x20-Vis

200kN-80x40-Vis

200kN-80x60-Vis

500kN-120x16-Vis

750kN-140x20-Vis

1000kN-160x20-Vis

500kN-120x16-Vis

750kN-140x20-Vis

1000kN-160x20-Vis

500kN-125x25-Vis

500kN-125x40-Vis

500kN-125x60-Vis

500kN-125x80-Vis

750kN-140x25-Vis

750kN-140x40-Vis

750kN-140x60-Vis

750kN-140x80-Vis

1000kN-160x25-Vis

1000kN-160x40-Vis

1000kN-160x60-Vis

1000kN-160x80-Vis

500kN-125x25-Vis

500kN-125x40-Vis

500kN-125x60-Vis

500kN-125x80-Vis

750kN-140x25-Vis

750kN-140x40-Vis

750kN-140x60-Vis

750kN-140x80-Vis

1000kN-160x25-Vis

1000kN-160x40-Vis

1000kN-160x60-Vis

1000kN-160x80-Vis

2,5 kN-16x4-Vis

5 kN-18x4-Vis

10 kN-20x4-Vis

25 kN-30x6-Vis

50 kN-40x7-Vis

100 kN-55x9-Vis

150 kN-60x9-Vis

2,5 kN-16x4-Vis

5 kN-18x4-Vis

10 kN-20x4-Vis

25 kN-30x6-Vis

50 kN-40x7-Vis

100 kN-55x9-Vis

150 kN-60x9-Vis

KSZ-H-5-L

KSZ-H-10-L

KSZ-H-25-L

KSZ-H-35-L

KSZ-H-50-L

KSZ-H-100-L

KSZ-H-150-L

KSZ-H-5-T

KSZ-H-10-T

KSZ-H-25-T

KSZ-H-35-T

KSZ-H-50-T

KSZ-H-100-T

KSZ-H-150-T

Công ty TNHH Châu Thiên Chí

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774