đàn casio ctk 1500 tặng kèm chân bao đàn, đàn dẻo giá 1 triệu và sáo