Đăng ký tạm ngưng kinh doanh như thế nào? Trình tự và thủ tục?

hotrotinviet

Thành viên mới
4/1/19
191
0
16
VND
Trong quá trình hoạt đông kinh doanh của mình, nhiều khi các doanh nghiệp sẽ vì một lý do nào đó buộc phải tạm ngừng kinh doanh mà chưa đến mức giải thể. Lúc này doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Trình tự và thủ tục như thế nào kính mới quý độc giả tham khảo bài viết dưới đây

VTT_6577%20(1).jpg


Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là một tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh. Khi công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh như bình thường thì việc tạm ngừng kinh doanh là một lựa chọn không tệ nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Việc tạm ngừng kinh doanh cũng được tiến hành đơn giản hơn so với thủ tục hành chính giải thể. Trong đó thì ngày chuyển tình trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm dừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp ký Tạm ngừng kinh doanh là ngày doanh nghiệp kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc là ngày doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, các trường hợp tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
- Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:
+ Tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;
+ Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;
Như vậy thì việc tạm ngừng kinh doanh có thể diễn ra do nhu cầu muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh.

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh
Theo khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1, 2,3 và 4 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ, trình tự đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp như sau:
* Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh:
- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp
- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

* Trình tự thực hiện đăng ký tạm ngừng kinh doanh:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

- Sau khi nhận hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.
Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác theo quy định tại khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020.

Doanh nghiệp bị tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
Theo Điều 67 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về trường hợp doanh nghiệp bị tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

- Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn được tạm ngừng kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thời hạn đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp như sau:
Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp không được quá một năm.
Pháp luật hiện nay không có quy định về giới hạn số lần được đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp không bị giới hạn về số lần đăng ký tạm ngừng kinh doanh và phải đảm bảo thực hiện đăng ký tạm ngừng theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp muốn đăng ký tạm ngừng kinh doanh phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thực hiện đúng trình tự đăng ký tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật đồng thời phải đảm bảo về thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm và sẽ không bị giới hạn về số lần đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
N Tạm dừng Đăng ký thông tin thuê bao (Kích hoạt SIM) trên Ứng dụng Wintel từ 23h59 ngày 10/10/2023 Sim số 0
H Hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2022 Các dịch vụ khác 0
W Các bước đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Các dịch vụ khác 0
W Mẫu Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam Các dịch vụ khác 0
W Thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng cho người nước ngoài Các dịch vụ khác 0
W Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Các dịch vụ khác 0
W Mẫu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam Các dịch vụ khác 0
I Cách đăng ký xuất khẩu lao động Hàn Quốc Các dịch vụ khác 0
T Lợi ích khi đăng ký gói cước 5G Viettel là gì Các dịch vụ khác 0
dangkythuonghieuvihaco Đăng ký bản quyền phần mềm ở đâu tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Các dịch vụ khác 0
dangkythuonghieuvihaco Đăng ký bản quyền thương hiệu (logo) tại Quận Bình Thạnh TPHCM Các dịch vụ khác 0
dangkythuonghieuvihaco Đăng ký thông báo sản phẩm quảng cáo giá rẻ tại Quận Bình Thạnh TPHCM Các dịch vụ khác 0
dangkythuonghieuvihaco Đăng ký thương hiệu sản phẩm mỹ phẩm tại Quận Bình Thạnh TPHCM Các dịch vụ khác 0
dangkythuonghieuvihaco Đăng ký nhãn mác sản phẩm cà phê giá rẻ tại Quận Bình Thạnh, TPHCM Các dịch vụ khác 0
Lysnzie Đăng ký học đại học online và điều kiện xét tuyển 2024 Tuyển sinh- Học Hành 0