Đảo Phú Quý có tân bí thư Huyện ủy

  • Thread starter Tuổi trẻ
T

Tuổi trẻ

Guest
TTO - Ông Lê Quang Vinh - tỉnh ủy viên, chánh Văn phòng UBND Bình Thuận - làm bí thư Huyện ủy Phú Quý. Ông Nguyễn Ngọc Nam - phó chánh Văn phòng UBND Bình Thuận - được chủ tịch UBND tỉnh giao quyền chánh văn phòng đến khi bố trí được nhân sự mới.

Xem toàn bộ nội dung...