Distiller’s dried grains with solubles (DDGS)

Billniton

Thành viên mới
5/8/19
4
0
1
Distiller’s dried grains with soluble (DDGS) are the nutrient rich Co-product of dry -milled ethanol production. DDGS utilization as a feed ingredient is well documented as both an energy and protein supplement.
====================================
Assay Name:
- ProFat 35% max
- Moisture 11.46%
- Fat 8.15%
- Fiber 8.89%
- Ash 4.89%
- Aflatoxin 3.2 ppl max
- Vomitoxin 4 ppm
- Hunter Color L Value 56.22
===•===•===•===•===•===•===•===•===•===•
Cẩn hỗ trợ Thông tin hàng hoá xin vui lòng liên hệ.
Hotline : 0946.968.800 Mr.Thach
Website : www.Simico-vn.com
SIMICO chia sẻ lợi thế - Hưởng trọn niềm tin.
CtyTNHH SX TM Nguyên liệu công nghiệp Miền Nam.
Lô B228 KCN Thái Hoà, Đức Hoà, Long An
 

Attachments