Giám sát nhân viên thị trường hiệu quả với phần mềm định vị GPS

THIENHUONG

Thành viên mới
4/11/19
11
0
1
Nhu cầu giám sát bằng phần mềm định vị GPS

Cùng với Giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng, giám sát phương tiện có tầm quan trọng và sự cần thiết không kém trong việc tối ưu hóa các nguồn lực của doanh nghiệp.

Giám sát vị trí, lộ trình phương tiện gắn thiết bị giám sát hành trình
Tra cứu lịch sử vị trí phương tiện trong thời gian gần đây
Khả năng nhận biết trạng thái dừng hay đang di chuyển, phương tiện sử dụng để di chuyển của nhân viên.
Rõ ràng rằng, không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của việc giám sát nhân viên thị trường, nhưng tâm lý chung các nhà quản lý chỉ quan tâm giám sát sao cho chặt chẽ mà không để ý rằng điều quan trọng là khiến nhân viên của mình nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết của việc giám sát. Suy cho cùng, quản lý giám sát chính là để thúc đẩy họ phát triển, đưa nhân viên bán hàng vào một quy trình làm việc chuẩn, với sự hỗ trợ sát sao và khả năng tối đa doanh thu.