Cần bán Giới thiệu Sổ Tay Công Tác Đảng mới nhất

sachviet

Thành viên mới
7/8/14
54
1
8
sachtaichinh.org
Giới thiệu Sổ tay công tác đảng năm 2020, 2021 của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật.

Sổ tay công tác đảng năm 2020 với nhiều nội dung, hướng dẫn quan trọng được cập nhật mới nhất.

I/ Những thông tin chung

– Trang thông tin cá nhân

– Lịch năm 2019, 2020 và 2021

– Các ngày lễ được nghỉ trong năm 2019, 2020, 2021

II/ Nội dung Sổ tay công tác Đảng (hơn 40 trang)

- Lời dạy của Bác Hồ về công tác Đảng
- Những điều đảng viên không được làm
Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
- Kết luận của ban Bí thư số 18-KL/TW, ngày 22 tháng 09 năm 2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.

- Hướng dẫn của ban Bí thư số 01-HD/TW ngày 20 tháng 09 năm 2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
- Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,"tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa''.( 27 biểu hiện suy thoái)

III/ Phần dùng để ghi chép (gần 150 trang)

Sổ tay công tác đảng năm 2020 dày 200 trang được trình bày trang nhã, đẹp, in trên giấy tốt,
Hiện tại Sổ Tay Công Tác Đảng đăng được bán trực tuyến tại 2 trang website chính là https://sachluat.com.vnhttps://www.sach24h.com.vn các bạn có thể đặt mua sổ trực tiếp qua mạng tại 2 trang web uy tín này.