Tư vấn Học Tiếng Anh Thế Nào Cho Hiệu Quả?

minh0101

Thành viên mới
16/9/19
2
0
1
Nếu bạn cần một nơi học tiếng Anh hiệu quả tại Nha Trang, thì NGOẠI NGỮ TRÍ TUỆ - BIET là nơi đáng để bạn chọn học.
Bạn có thể đọc ở đây: Học Tiếng Anh Thế Nào Cho Hiệu Quả?
================= ĐĂNG KÝ TẠI ===================
Trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET
Địa chỉ: 50 Nguyễn Khuyến – Nha Trang; ☎ 0258 3833207
Website: www.biet.edu.vn Email: brainpower@biet.edu.vn
Học trực tuyến: http://online.biet.edu.vn
===============================================
CÁC TRANG THAM KHẢO:
Tiếng Anh Trẻ Em: Tiếng Anh Trẻ Em Nha Trang
Học TOEIC: TOEIC Nha Trang BIET
Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET: Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET Nha Trang
CLB Tiếng Anh Nha Trang: CLB Tiếng Anh Nha Trang
 

Attachments