Học tiếng Hàn tại Yên phong-chủ đề hội thoại cuộc hẹn

Atlanitc Yên Phong

Thành viên mới
29/12/20
150
0
16
VND
몇 시에 만날까요?

(myok sie- mannal kayo?)

Gặp lúc mấy giờ được nhỉ?

몇 시가 좋겠어요?

(myok sika- chokke soyo?)

Mấy giờ thì tốt nhỉ?

언제 만날까요?

(onje- man nalkayo?)

Lúc nào gặp được nhỉ?

몇 시가 편해요?

(myok sika- phyon heyo?)

Mấy giờ thì tiện?

몇 시에 시간 괜찮으세요?

(myok sie sikan- koen janhu seyo?)

Lúc mấy giờ thì được?

지금 만나러 가도 될까요?

(jikum mannalo kato tenkayo?)

Bây giờ đi gặp được không?

좋아요:

(johayo)

Được

언제라도 좋은 시간에 오세요.

(onje- ra tô- johun- si kanne ô sêyo.)

Hãy đến bất cứ lúc nào bạn có thời gian nhé.

언제라도 좋아요.

(onje rato jo hayo.)

Lúc nào cũng được.

3 시 이후에는 언제든지 좋아요.

(sê si- ihu enun- onje tunji- johayo.)

Sau 3h thì lúc nào cũng được.

좋아요. 그 시간에 기다릴게요.

(johayo. ku sikan nê- kida lil keyo.)

Được. Tôi sẽ đợi vào thời gian ấy.

어디서 만날까요?

(oti so- mannal kayo?)

Gặp ở đâu nhỉ?

어디가 좋겠어요?

(otika- jok keksoyo?)

Ở đâu thì được nhỉ?

어디가 편하겠어요?

(otika- phyon hakek soyo?)

Ở đâu thì tiện nhỉ?

죄송하지만 이번주는 시간이 없어요.

(joe songha jiman- iponju nun- sikani- opsoyo.)

Xin lỗi nhưng tuần này tôi không có thời gian.
02223.908.920-02223.908.921

Hotline: 0349.579.900

Địa chỉ: Số 19 Phố Mới, đối diện bệnh viện đa khoa Yên Phong
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
Atlanitc Yên Phong Học Tiếng Hàn tại YênPhong-chủ đề tết nguyên đán Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề văn phòng Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề các câu chào hỏi thường ngày Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề nhà hàng Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chào hỏi cơ bản Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề thời gian, ngày tháng Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề số đếm Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, câu hội thoại thường dùng Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn ở Yên Phong Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề cây cối Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại yên phong-chủ đề sở thích Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại yên phong-chủ đề phim ảnh Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề nghề nghiệp Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học Tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề thời tiết Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên phong, chủ đề du lịch Tuyển sinh- Học Hành 1