Học tiếng Hàn tại yên phong-chủ đề phim ảnh

Atlanitc Yên Phong

Thành viên mới
29/12/20
150
0
16
VND
Tổng hợp những câu tiếng Hàn trong phim1. 좀 도와주세요: (jom-to-wa-ju-se-yo): Giúp em chút đi

2. 왜그래? (wae-keu-rae): Sao thế?

3. 내일 봐요: (ne-il-bwa-yo): Mai gặp nhé

4. 다시 연락할게요: (da-si-yeon-lak-hal-ge-yo): Anh sẽ liên lạc lại sau

5. 날 떠나지마: (nal-tto-na-ji-ma): Đừng rời xa em

6. 좋아해요: (jo-ah-hae-yo): Em thích anh

7. 보고싶어요: (bo-go-sip-po-yo): Anh nhớ em

8. 감사합니다: (kam-sa-ham-ita): Xin cảm ơn

9. 가자: (ka-ja): Đi thôi

10. 따라와: (ta-ra-oa): Đi theo anh

11. 미안해요:(mi-an-hae-yo): Anh xin lỗi

12. 잘생겼다: (jal-saeng-kyeoss-da): Đẹp trai quá

13. 귀여워요:(kwi-yeo-wo-yo) Đáng yêu quá

14. 가지마:(ka-ji-ma): Đừng đi mà

15. 사랑해요:(sa-rang-hae-yo): Anh yêu em

16. 안돼요:(an-tue-yo): Không được đâu

17. 조심해요: (jo-sim-hae-yo): Cẩn thận nhé

18. 그래요?(keu-rae-yo): Vậy à?

19. 정말요?(jeong-mal-yo): Thật à?

20. 바빠요?(ba-ppa-yo): Bận à?

TRUNGT ÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC YÊN PHONG

SỐ 19 PHỐ MỚI ĐỐI DIỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN PHONG

HOTLINE: 0349.579.900
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
Atlanitc Yên Phong Học Tiếng Hàn tại YênPhong-chủ đề tết nguyên đán Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề văn phòng Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề các câu chào hỏi thường ngày Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề nhà hàng Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chào hỏi cơ bản Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề thời gian, ngày tháng Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề số đếm Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, câu hội thoại thường dùng Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn ở Yên Phong Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề cây cối Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại yên phong-chủ đề sở thích Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên phong-chủ đề hội thoại cuộc hẹn Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề nghề nghiệp Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học Tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề thời tiết Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên phong, chủ đề du lịch Tuyển sinh- Học Hành 1