Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề sở thích

Atlanitc Yên Phong

Thành viên mới
29/12/20
76
0
6
CHỦ ĐỀ SỞ THÍCH

I. Từ vựng


• 취미 (chuy mi): sở thích
• 그림을 그리다 (cư ri mưl cư ri tà): vẽ tranh
• 등산하다 (tưng san ha tà) leo núi
• 자주 (cha chu): thường xuyên
• 요즘 (yô chưm): dạo này
• 테니스 (thê ni sư): tennis
• 치다 (chi ta): chơi, đánh
• 대신 (te sin): thay, thay vào đó
• 나중에 (na chung ê): sau này
• 한턱내다 (han thoong ne ta): khao, đãi
• 좋아하다 (chô a ha ta): thích
• 가르치다 (ca rư chi ta): dạy
• 바쁘다 (ba ppư ta): bận
• 배우다 (be u ta): học

II. Hội thoại – 대화
준영: 유나 씨, 취미가 뭐예요?
Yu Na, sở thích của cậu là gì?

유나: 제 취미는 그림을 그리는 것이에요. 준영 씨는 취미가 뭐예요?
Sở thích của mình là vẽ tranh. Sở thích của cậu là gì Jun Young?

준영: 저는 등산하는 것을 좋아해요
Tớ thích leo núi

유나: 산에 자주 가요?
Cậu có thường xuyên đi lên núi không?

준영: 요즘 바빠서 못 가요. 대신에 테니스를 자주 쳐요.
Dạo này bận nên không đi được. Thay vào đó tớ thường chơi tennis

유나: 저도 테니스를 배우고 싶어요. 나중에 꼭 가르쳐 주세요.
Tớ cũng muốn học tennis. Sau này nhất định hãy dạy tớ nhé

준영: 좋아요. 대신에 유나 씨는 한턱내야 하죠.
Được. Thay vào đó Yu Na phải đãi tớ chứ nhỉ

III. 발음 – Phát âm
받침 ㄱ, theo sau là âm tiết bắt đầu bằng phụ âm ㄴ, ㅁ thì ㄱ biến đổi thành ㅇ

• 한턱내다 [한텅내다]
• 국물 [궁물]
• 먹는 [멍는]

IV. 문법 – Ngữ pháp
1. Động từ + 는 것 à cụm danh từ
• Tôi thích phim. 저는 영화를 좋아해요.
• Tôi thích xem phim. 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
• Sở thích của tôi là xem phim. 제 취미는 영화 보는 것이에요.

*Type 1: Động từ +는 것(을) 좋아해요.
• 그림을 그리다 = vẽ tranh
→ 그림을 그리 = việc vẽ tranh
제 취미는 그림을 그리는 것을 좋아해요. Tôi thích vẽ tranh

• 등산하다 = leo núi
→ 등산하 = việc leo núi
등산하는 것을 좋아해요. Tôi thích leo núi

*Type 2: 제 취미는 + … verb stem +는 + 것이에요/거예요.
(Bạn nên biết 것이에요 có dạng rút gọn chính là 거예요.)

취미가 뭐예요?
→ 사진 찍는 것이에요.

제 취미는 음악 듣는 것이에요.
→ 제 취미는 영화 보는 거예요.

2. 대신(에) – thay, thay vào đó
• 대신 한턱내야 해요. Thay vào đó cậu phải đãi tôi
• 대신 홍차를 주세요. Thay vào đó hãy cho tôi hồng trà
가스대신 전기를 쓰다. Sử dụng điện thay ga
대신 라면을 먹다. Ăn mỳ thay cơm

3. Động từ + 고 싶다 – Tôi muốn..
– Thể hiện mong muốn của chủ ngữ ngôi thứ nhất (Tôi)
– Không dùng với chủ ngữ ngôi thứ 2, 3

• 테니스 를 배우고 싶어요. Mình muốn học môn tennis
• 집을 사고 싶다. Tôi muốn mua nhà
• 한국에 가고 싶다. Tôi muốn đến Hàn Quốc
• 삼계탕을 먹고 싶다. Tôi muốn ăn gà hầm sâm

4. 아/어/여 야 하다 – Phải…
(하다 → 해요/ 합니다)

• 한턱내다 à 한턱내야 하다 (Phải khao/ chiêu đãi)
• 가다 à 가아야 하다 à 가야 하다 (Phải đi)
• 보다 à 보아야 하다 à 봐야 하다 (Phải xem)
• 먹다 à 먹어야 하다 (Phải ăn)

5. 아/어/여서: vì.. Nên..
• 바쁘다 = bận → 바빠서
요즘 바빠 못 가요. Dạo này bận nên không đi được.

• 좋아하다 = thích → 좋아해서
좋아해 샀어요. Vì thích nên tôi đã mua

• 시간이 없다 = không có thời gian
시간이 없어 빨리 가요. Vì không có thời gian nên đi nhanh nào.

• 좋다 = tốt, được
그는 성격이 좋아 사귀었어요. Tính cách anh ta được nên tôi đã kết bạn

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC YÊN PHONG

ĐỊA CHỈ: NGÃ TƯ THỊ TRẤN CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH

HOTLINE: 0966.411.584
 

Attachments

Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-câu nói hằng ngày Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề các loại quả Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng về máy móc Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng màu sắc Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề nghề nghiệp Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng về mỹ phẩm Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng về trường học Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng cảm xúc Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng về tính cách Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-động từ thường gặp Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-học hội thoại Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, từ mới về thời tiết Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng thời tiết Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề ăn uống Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-câu giao tiếp khi mua sắm Tuyển sinh- Học Hành 0