Hướng dẫn về chuỗi trong lập trình web

t11nguyen

Thành viên mới
11/1/17
94
0
6
Chuỗi trong lập trình web :
Chuỗi (string) trong PHP là 1 dãy các ký tự asscii. Khác có C,..., chuỗi trong php không có ký tự chấm dứt. Chiều dài của chuỗi (hay còn gọi là số lượng ký tự có trong chuỗi) không có dừng - chí ít là 2^31.
Khai báo 1 chuỗi có 4 cách:
- khai váo có nháy đơn ( single quote )
- khai báo có nháy đôi ( double quote )
- khai báo heredoc
- khai báo nowdoc
Khai báo có nháy đơn (single quote):
Là bí quyết đơn giản nhất để khai báo 1 chuỗi, bắt đầu bằng ` và chấm dứt bằng `. Để 1 chuối có dấu nháy đơn, thêm ký tự \ ( back slash)phía trước: \`, hoặc các ký tự đặc biệt khác dùng \\ (double slash). có thể thêm các ký tự xuống cái như \r; \n hay \r\n.
Ví dụ:

Khai báo có dấu nháy đôi:
Phân tách biến ( in ra giá trị biến – phân biệt có chuỗi ):

khi 1 chuỗi được khai báo có dấu nháy đôi: '' và dùng các ký tự heredoc như $, - php sẽ phân tách biến và chuỗi.
Cú pháp đơn giản:
Ví dụ: In ra giá trị biến $foo

php sẽ hiểu '' và 'bầu trời' là chuỗi, còn $foo là biến mà không hiểu $foo là chuỗi. giả dụ không hiểu $foo là biến, sẽ in ra: có $foo bầu trời, ngược lại in ra chuỗi và giá trị biến: có 1 bầu trời.

Cú pháp phức tạp:
dùng cặp ngoắc móc
Truy cập biến và các phép toán:
1 ký tự trong chuỗi có thể được đổi thay bằng bí quyết tầm nã cập chuẩn y offset (vị trí của nó trong chuỗi). Chuối bắt đầu có offset 0. Cũng có nghĩa, chuỗi là 1 mảng các ký tự.
Lưu ý: chuỗi có thể tầm nã cập có các dùng dấu ngoắc móc, ví dụ: $str10.
Lưu ý:
chuỗi rỗng, offset đầu tiên sẽ được gán giá trị NULL, (viết ngoài khuôn khổ số offset hiện có ) các cái phi số nguyên sẽ được chuyển thành số nguyên...
Các toán tử:
- Nối chuỗi: dùng '.'
Lưu ý: toán tử '+' php string không hỗ trợ.
- Nối và gán: dùng ' .= '
Ví dụ:
các hàm xứ lý chuỗi:
khiến việc có php bạn sẽ phải xử lý chuỗi đa dạng. PHP hỗ trợ đa số hàm để xử lý chuỗi.
đầu tiên, chuỗi là 1 mảng (dãy) các ký tự => bạn cần nắm vững các chuẩn y mảng - tầm nã cập phần tử mảng - sửa đổi -
đọc ... đã được học trong: mảng
Gán - sửa đổi giá trị - tầm nã cập phần tử - chuẩn y chuỗi là các thao tác xử lý căn bản đến chuỗi. Bạn cần nắm vững trước khi chuyển sang học xử lý chuỗi có hàm xử lý chuỗi php hỗ trợ.
Một số hàm xử lý chuỗi:
- strlen():
+ ý nghĩa: tính tổng số ký tự trong chuỗi - căn bản dùng để chuẩn y chuỗi,...
+ giá trị trả về: 1 số nguyên - int
Ví dụ: xuất ra chiều dài chuỗi 'abc'
- trim(): dùng để cái bỏ khoảng trắng 2 đầu của 1 chuỗi
- lcfirst():
+ ý nghĩa: chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành ký tự thường
+ giá trị trả về: chuỗi đã được chuyển đổi
- ucfirst():
+ ý nghĩa: chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành ký tự hoa
+ giá trị trả về: chuỗi đã được chuyển đổi
- strtouper():
+ ý nghĩa: chuyển đổi đa số các ký tự của chuỗi thành ký tự hoa
+ giá trị trả về: chuỗi đã được chuyển đổi

- strtolower():
+ ý nghĩa: chuyển đổi đa số các ký tự của chuỗi thành ký tự thường
+ giá trị trả về: chuỗi đã được chuyển đổi
Ví dụ:
- md5():
+ ý nghĩa: mã hóa chuỗi sử dùng thuật toán mã hóa md5 - hay dùng để mã hóa mật khẩu
+ giá trị trả về: chuỗi được mã hóa có 32 ký tự
như vậy là hàm mã hóa sha1()
Ví dụ:
Mã hóa mật khẩu,...các bạn sẽ Đánh giá kỹ hơn trong bài Mã hóa
- 1 số hàm kiếm tìm chuỗi:
+ stripos(string key, string find, start): trả ra vị trí đầu tiên của chuỗi kiếm tìm trong chuỗi nguồn.
trong chậm tiến độ string key: là chuỗi đưa vào kiếm tìm - string find là chuỗi nguồn , start là vị trí bắt đầu kiếm tìm
+strripos(string key, string find, start): trả ra vị trí chung cục của chuỗi kiếm tìm trong chuỗi nguồn.
trong chậm tiến độ string key: là chuỗi đưa vào kiếm tìm - string find là chuỗi nguồn , start là vị trí bắt đầu kiếm tìm.
Ví dụ: mua chuỗi 'php' trong chuỗi $str
1 số hàm cắt chuỗi:
- substr(string,start,length):
+ ý nghĩa: lấy ra 1 phần của chuỗi
+ giá trị trả về: chuỗi được lấy ra
Trong đó: string là chuỗi nguồn - start là vị trị bắt đầu lấy chuỗi ( lưu ý: ký tự đầu tiên tính là vị trí 0 )
length là độ dài phần chuỗi sẽ cắt ra.
Ví dụ: Lấy chuỗi 'hello' trong khoảng chuỗi 'hello world';
Thường thì, kiếm tìm được hài hòa có cắt chuỗi.
Ví dụ: lấy ra chuỗi 'php' đầu tiên trong chuỗi "I am a developer php and good at php zend frame work":

CHUYỂN ĐỔI GIỮA CHUỖI VÀ MẢNG:
- Hội đa số các phần tử mảng thành 1 chuỗi:
dùng hàm implode(), cú pháp:
1
string implode(string $glue, array $pices)
Trong đó:
  • $glue là đội ngũ ký tự phân tách giữa các phần tử mảng
  • $pices là mảng cần nối các phần tử thành 1 chuỗi
Ví dụ: gộp các phần tử của mảng arr thành 1 chuỗi, phân tách nhau bởi dấu '-'
- Cắt 1 chuỗi thành 1 mảng:
dùng hàm explode(), để cắt 1 chuỗi thành 1 mảng, cú pháp:
1
array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] )
Trong đó:
  • $delimiter: là các ký tự phân tách các ký tự vd: '-' ',' ';' ...vv
  • $string: là chuỗi cần tách thành 1 mảng
  • $limit: tùy chọn, số lượng phần tử tối đa của mảng
Ví dụ: Tách chuỗi 'tâm-lan-huyền' thành mảng 3 phần tử, phân tách nhau bởi ký tự '-'

KẾT THÚC:
Xử lý chuỗi là công tác quan trọng và thường xuyên trong lập trình php
Anh chị cần nắm vững:
  • Thế nào là 1 chuỗi
  • Truy xuất căn bản như gán, sửa giá trị, tầm nã cập,,,,
  • Các thao tác xử lý chuỗi chuẩn y các hàm như kiếm tìm, cắt chuỗi,...
Chúc Anh chị học tập phải chăng
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
C Hướng dẫn cơ bản về biển led 1 màu Các dịch vụ khác 0
C Hướng dẫn qua về biển inox ăn mòn Các dịch vụ khác 0
T Bắc Ninh rà soát người từ TP.HCM về, hướng dẫn khai báo y tế Tin tức cập nhật 0
T Bắc Ninh rà soát người từ TP.HCM về, hướng dẫn khai báo y tế Tin tức cập nhật 0
Đại Dương XNK Tư vấn Hướng dẫn tạo tài khoản Tạo tài khoản Taobao là việc bắt buộc khi bạn tham muốn order hàng trên trang về Việt Nam. ViệcTaobao siêu tốc trong 1 phút!!! Các dịch vụ khác 0
C Hướng dẫn qua về tranh Buckingham Các dịch vụ khác 0
T Trung Quốc lần đầu ra hướng dẫn về phòng vệ chính đáng Tin tức cập nhật 0
T Sẽ có hướng dẫn mới về phòng chống dịch, hợp lý, vừa đủ Tin tức cập nhật 0
T Sẽ có hướng dẫn mới về phòng chống dịch, hợp lý, vừa đủ Tin tức cập nhật 0
maythucphamkag Tìm hiểu về máy lọc rượu, hướng dẫn vận hành máy chi tiết đơn giản nhất. Máy Móc Công Nghiệp 0
P Tư vấn Hướng dẫn của Boss Luxury về cách chọn đồng hồ patek philippe Nautilus hiện đại. Các dịch vụ khác 0
C Hướng dẫn cơ bản về in decal ô tô Các dịch vụ khác 0
dieupham89 Tư vấn Hướng dẫn cách tải, lưu ảnh GIF về điện thoại Android, iPhone đơn giản Android 0
M Tư vấn Hướng dẫn cách tải driver canon 3300 về máy nhanh gọn Các dịch vụ khác 0
Q Tư vấn Hướng dẫn cách tải driver canon 3300 về máy nhanh gọn Các dịch vụ khác 0