Khai báo thuế và nhũng điều bạn cần biết

thinhname

Thành viên mới
1/8/20
345
0
16
VND
1652063033851.png
Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế Giá trị gia tăng đầu ra.

Báo cáo thuế được xem là cầu nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Vì vậy, việc nắm rõ và chính xác các quy định của pháp luật về báo cáo thuế như là: Các loại tờ khai thuế doanh nghiệp cần nộp, thời hạn để nộp tờ khai thuế và thời gian để nộp tiền thuế của doanh nghiệp khi có phát sinh là vấn đề rất cần thiết.

Các vấn đề của báo cáo thuế

Các loại tờ khai phải nộp định kỳ theo tháng hay quý :

+ Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp hàng tháng hay quý.

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

+ Tính và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) hàng quý.

+ Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng hay quý.

+ Tiền thuế phát sinh (nếu có).Những điều bạn cần lưu ý khi làm báo cáo thuế


Kế toán vừa phải tuân thủ theo quy định kế toán, vừa phải tuân thủ theo Luật Thuế và các nghị định, thông tư hướng dẫn.Vì thế , kế toán phải thường xuyên cập nhật quy định mới để giảm thiểu những sai sót trong việc kê khai thuế tránh bị phạt và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Kế toán cần phải tìm hiểu rõ báo cáo thuế là gì? báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? báo cáo thuế thu nhập cá nhân là gì? …báo cáo thuế phải làm gì? báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo thuế hàng quý là gì? sao cho đúng với doanh nghiệp của mình tránh xảy ra những sai sót không hay.Căn cứ các quy định hiện hành, cơ quan Thuế thông báo đến NNT một số lưu ý về kê khai thuế năm 2022 để kịp thời áp dụng cho doanh nghiệp của mình.Lệ phí môn bài:Các doanh nghiệp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 cho Cơ Quan Thuế chậm nhất là ngày 30/01/2022 nếu trong năm 2020 có thay đổi vốn làm thay đổi bậc môn bài hoặc có sự thay đổi đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện việc nộp lệ phí môn bài theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022.Báo cáo thuế giá trị gia tăng

Căn cứ quy định tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, thuế GTGT là loại thuế kê khai theo Tháng.Trường hợp các doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/ND-CP thì được lựa chọn kê khai thuế theo Quý.Cụ thể như sau: Trường hợp doanh thu năm 2020 từ 50 tỷ trở lên, doanh nghiệp nộp thuế thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng kể từ kỳ thuế Tháng 01/2022, không được áp dụng khai thuế theo Quý.Trường hợp doanh thu năm 2020 dưới 50 tỷ, doanh nghiệp nộp thuế được lựa chọn kê khai thuế theo tháng hoặc quý. Các doanh nghiệp nộp thuế đang kê khai thuế theo tháng muốn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị đến Cơ Quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn này doanh nghiệp nộp thuế không gửi văn bản đến Cơ Quan Thuế thì doanh nghiệp nộp thuế tiếp tục kê khai thuế theo tháng.Việc kê khai thuế theo tháng theo quý được áp dụng trọn năm dương lịchBáo cáo thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ quy định tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế kê khai theo tháng. Trường hợp các doanh nghiệp nộp thuế đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định tại Điều 9, Nghị định 126/2020/ND-CP thì được lựa chọn kê khai thuế theo quý. Cụ thể như sau:Doanh nghiệp nộp thuế thuộc diện nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng thì nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính theo tháng, doanh nghiệp nộp thuế thuộc diện nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính theo tháng hoặc quý.Doanh nghiệp nộp thuế thuộc đối tượng không phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định thì doanh nghiệp nộp thuế nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng.Trường hợp xác định khai thuế thu nhập cá nhân theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quýViệc kê khai thuế theo tháng hay theo quý được xác định một lần kể từ tháng hay quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.Ngoài ra, trong lĩnh vực đăng ký thuế: Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về. Đăng ký thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2021. Các đơn vị doanh nghiệp cần chú ý để kịp thời áp dụng cho các hoạt động của mình.Đó là một số điều luật cần biết khi lên tờ khai thuế tránh gặp phải những sai sót ngoài ra còn một số lưu ý trong quá trình kế toán làm việc cần chú ý khi làm báo cáo thuế hàng quý hàng tháng.Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra đồng thời cũng là theo trình tự ngày tháng. Hóa đơn mua vào sắp xếp theo trình tự ngày tháng. Kế toán doanh nghiệp nên kẹp lại từng phần ghi rõ hóa đơn bán ra tháng … năm…

Nếu trường hợp kế toán làm nhiều doanh nghiệp một lúc thì kế toán nên ghi rõ hóa đơn bán ra tháng.. năm… Tên doanh nghiệp để tránh lộn giấy tờ các doanh nghiệp với nhau

Khi hạch toán lên phần mềm kế toán, kế toán phải phân biệt được đâu là hàng hóa, hay nguyên vật liệu, tài sản cố định, công cụ dụng cụ vì có thể hàng hóa của doanh nghiệp này nhưng sẽ là công cụ dụng cụ hoặc tài sản của doanh nghiệp khác và ngược lại.

Khi hạch toán hóa đơn đầu ra cần phân loại đâu là doanh thu bán hàng hóa, đâu là doanh thu dịch vụ hay đâu là doanh thu bán thành phẩm để cho vào tài khoản tương ứng. Doanh thu bán hàng hóa dùng TK 5111, doanh thu bán thành phẩm sử dụng TK 5112; Doanh thu cung cấp dịch vụ: TK 5113

Khi kê khai thuế nên lưu ý các trường hợp kê khai đặc biệt như sau:

Hóa đơn nhập khẩu thì khi nào có chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu bạn mới được kê khai vào tháng nộp tiền và thông tin ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn căn cứ vào giấy nộp tiền để kê khai. Nhà xuất khẩu nước ngoài không có mã số thuế.

Cần biết cách lưu trữ hóa đơn, giấy nộp tiền các loại thuế nên photo thêm mấy bản, nếu cơ quan thuế yêu cầu mang giấy nộp tiền đi đối chứng kế toán nên mang tờ photo tránh mất chứng từ không chứng minh được công ty đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Hàng tháng kế toán nên cẩn thận trong việc kê khai. Nên kiểm tra lại chỉ tiêu [25] trên HTKK vì có khi lỡ xóa đi chỉ tiêu này sẽ làm mất số thuế GTGT được khấu trừ.

Hàng tháng kế toán nên hạch toán vào phần mềm kế toán rồi mới đưa dữ liệu ra HTKK và so sánh số thuế được khấu trừ hay phải nộp của các tháng có trùng với nhau giữa HTKK và Phần mềm hạch toán hay không? Nếu sai kế toán đang HT sai thuế hoặc kê khai sai. Chỉnh lại cho đúng trước khi nộp tờ khai. Đặc biệt là cuối năm tài chính. (trước khi lập tờ khai thuế tháng 12/N)

Nên lưu ý phần tiền lương trên chỉ tiêu 334 phải khớp với quyết toán thuế TNCN, có nghĩa là tổng lương phải trả cho cán bộ công nhân viên so với tổng hợp lương từng cá nhân lên quyết toán thuế TNCN cuối năm là số liệu khớp nhau.

Khi lập bảng cân đối số phát sinh cần biết cách cân đối chi phí hợp lý như chi phí tiền lương so với doanh thu, chi phí tiếp khách trên tổng chi phí, chi phí khác…

Cân đối các vấn đề như hàng tồn kho trên chi tiết phải giống tổng hợp không được lệch. Một vấn đề về hàng tồn kho các bạn thường sai đó là xuất hàng ra bán trước ngày nhập hàng mà không xử lý khi hạch toán dẫn tới sai báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ. Giá trị còn mà số lượng đã hết. làm sai báo cáo tài chính

Tương tự kế toán cần xử lý các vấn đề về công cụ dụng cụ so với bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ

Kế toán cần xử lý các vấn đề về tài sản cố định so với bảng trích khấu hao tài sản cố định.

Kinh nghiệm quyết toán thuế: Trước khi lập báo cáo tài chính kế toán cần phải lập quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN cuối năm so với các quý . Từ đó tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN. kết chuyển lại mới lập BCTC

Hàng tháng kế toán nên biết cách cân đối mọi vấn đề trên báo cáo như trên: Thuế, chi phí, lợi nhuận… thì đến cuối năm kế toán sẽ không vất vả trong việc lập BCTC.

Đây là một số lưu ý nhỏ giúp cho kế toán khi làm việc được gọn gàng, tránh gặp phải những sai sót, rủi ro không đáng có và phải nộp phạt.Nhưng điều quan trọng nhất là trước khi làm báo cáo thuế kế toán doanh nghiệp cần biết báo cáo thuế là gì? phải biết báo cáo thuế là gì? và báo cáo thuế làm như thế nào? mới có thể lên tờ khai thuế nộp cho cơ quan thuế.
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
M Tư vấn Ketoandongnai - Đơn vị uy tín chuyên dịch vụ khai báo thuế thu nhập cá nhân Các dịch vụ khác 0
M Tư vấn Đơn vị uy tín hướng dẫn khai báo thuế thu nhập cá nhân nhanh Các dịch vụ khác 0
kimthuong2018 Tư vấn Công ty chuyên tư vấn dịch vụ khai báo thuế TNCN uy tín Các dịch vụ khác 0
kimthuong2018 Tư vấn Đơn vị chuyên dịch vụ khai báo thuế thu nhập cá nhân uy tín Các dịch vụ khác 0
kimthuong2018 Tư vấn Dịch vụ hướng dẫn khai báo thuế thu nhập cá nhân nhanh Các dịch vụ khác 0
kimthuong2018 Tư vấn Ketoandongnai – Chuyên tư vấn dịch vụ khai báo thuế TNCN uy tín Các dịch vụ khác 0
Sandy Nguyễn Hỗ trợ khai báo kế toán thuế hàng tháng giá tốt nhất Các dịch vụ khác 0
T Trung tâm khai báo thuế tphcm tổng khai giảng Tuyển sinh- Học Hành 0
T Báo thuế chuyên nghiệp là gì? Thực hiện khai báo thuế như thế nào là hiệu quả? Tuyển sinh- Học Hành 0
T Liệu bạn đã biết gì vế khai báo thuế? Tuyển sinh- Học Hành 0
T Báo thuế chuyên nghiệp là gì? Thực hiện khai báo thuế như thế nào là hiệu quả? Tuyển sinh- Học Hành 0
T Khai báo thuế cần những gì ? Tuyển sinh- Học Hành 0
T Khai báo thuế cần lưu ý những gì ? Tuyển sinh- Học Hành 0
T Khai giảng các khóa học khai báo thuế chuyên nghiệp tại tp.hcm Tuyển sinh- Học Hành 0
T Khai báo thuế là gì có quan trọng đối với doanh nghiệp? Tuyển sinh- Học Hành 0