Khái Niệm Năng Suất Và Cách Đo Lường Hiệu Quả

Haduno01

Thành viên mới
15/8/23
21
0
1
Viet Nam
speedmaint.com
VND
1694571906314.png
Năng suất là một khái niệm quan trọng trong quản lý và kinh doanh, sử dụng cách đo lường năng suất hiệu quả là điều quan trọng để hiểu rõ về hoạt động này.

Năng suất Là Gì?​

Năng suất trong kinh tế là cách đo đạc mức độ hiệu quả khi sử dụng các nguồn lực như lao động, vốn và tài nguyên khác. Thông thường, để tính năng suất, chúng ta sẽ chia tổng giá trị sản phẩm trong nước (GDP - Gross Domestic Product) cho tổng số giờ làm việc.

Năng suất lao động có thể được xem xét chi tiết theo từng ngành để theo dõi sự phát triển của người lao động, thu nhập và sự tiến bộ trong công nghệ. Điều này có nghĩa là việc nâng cao khả năng sản xuất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

Tại mức doanh nghiệp, năng suất là cách để đo lường hiệu quả của quá trình sản xuất bằng cách so sánh số sản phẩm hoặc doanh thu thuần mà công ty tạo ra với số giờ lao động của nhân viên.

4 Loại Thước Đo Năng Suất​

Năng suất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh của một tổ chức.

Khả năng cải thiện mức sống của một quốc gia nói chung phụ thuộc nhiều vào việc tăng cường sản lượng cho mỗi người lao động (tức là sản xuất nhiều hơn hàng hóa và dịch vụ trong cùng một khoảng thời gian làm việc). Các nhà kinh tế sử dụng tăng trưởng năng suất để đánh giá khả năng sản xuất của các nền kinh tế và để xác định mức sử dụng khả năng sản xuất của chúng. Thông tin này cũng được dùng để dự đoán chu kỳ kinh doanh và dự đoán tăng trưởng GDP trong tương lai.

Năng suất lao động​

Năng suất lao động là một thước đo quan trọng trong kinh tế, được tính bằng cách chia tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho tổng số giờ làm việc. Tăng trưởng năng suất lao động xuất phát từ việc cải thiện vốn đầu tư cho mỗi người lao động, cải thiện trình độ học vấn và kinh nghiệm của lao động, cũng như cải tiến công nghệ.

Tuy nhiên, hiệu suất của một doanh nghiệp không phải lúc nào cũng là chỉ số đại diện cho tình hình kinh tế tổng thể tại một thời điểm cụ thể. Ví dụ, trong cuộc suy thoái năm 2009 tại Hoa Kỳ, dù sản lượng và số giờ làm việc giảm, nhưng năng suất lại tăng lên (số giờ làm việc giảm nhanh hơn sản lượng).

Khả năng sản xuất có thể tăng cả khi kinh tế đang suy thoái và khi đang phát triển. Vì vậy, khi phân tích dữ liệu, chúng ta cần xem xét tình hình kinh tế tổng thể trong thời điểm đó.

Năng suất nhân tố tổng hợp​

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của một quốc gia. Điều này có thể bao gồm việc đầu tư vào nhà máy và thiết bị, thay đổi cách hoạt động kinh doanh và sản xuất, cải tiến trong việc quản lý chuỗi cung ứng, giáo dục, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và nhiều yếu tố khác.

Năng suất vốn​

Về năng suất, vốn đo lường hiệu quả sử dụng tài sản vật lý để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Tài sản vật lý bao gồm mọi thứ từ trang thiết bị văn phòng đến nguyên liệu và xe cộ.

Sản lượng vốn được tính bằng cách trừ nợ từ tài sản vật lý và sau đó chia cho doanh số bán hàng. Số sản lượng vốn cao hơn cho thấy tài sản vật lý được sử dụng hiệu quả hơn để sản xuất hàng hoá và dịch vụ, còn số sản lượng vốn thấp hơn cho thấy ngược lại.

Năng suất vật liệu​

Đo lường năng suất thông qua vật liệu là cách để biết được bao nhiêu sản phẩm được tạo ra từ việc sử dụng một lượng cụ thể của các vật liệu như nhiệt, nhiên liệu hoặc hóa chất trong quá trình sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Phân tích này tập trung vào việc tính toán số sản phẩm được sản xuất từ mỗi đơn vị vật liệu tiêu thụ.

Cách Tính Năng Suất​

Việc tính toán năng suất rất đơn giản: chỉ cần chia sản phẩm hoặc doanh thu của công ty cho tổng số giờ làm việc đã dùng để tạo ra nó. Đầu vào phổ biến nhất là giờ làm việc, trong khi đầu ra có thể là sản phẩm hoặc doanh thu.

Ví dụ: Nếu một công ty sản xuất giày và trong một ngày họ sản xuất 1.000 đôi giày và đã làm việc tổng cộng 8 giờ, thì năng suất của họ là 125 đôi giày mỗi giờ (1.000 đôi giày chia cho 8 giờ làm việc).

Năng suất có thể được đo lường bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào loại công ty. Mục tiêu chung là tối ưu hóa hiệu suất mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của công ty.

Từ góc độ kinh tế, doanh nghiệp và cá nhân, việc đo lường và theo dõi năng suất có thể quan trọng đối với sự thành công lâu dài.

Nguồn: SpeedMaint
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
M Một số khái niệm, định nghĩa về công suất điện năng Các dịch vụ khác 0
M Một số khái niệm, định nghĩa về công suất điện năng Các dịch vụ khác 0
D Cần bán Khái niệm về van giảm áp?Chức năng chính của van giảm áp trong hệ havc Máy Móc Công Nghiệp 0
L Khái Niệm về CB tép| Phân Loại Và Chức Năng Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
thamtu123 Khái niệm, cách thức hoạt động của máy trạm bootrom Các dịch vụ khác 0
haonus Khái niệm về ETH Bất động sản khác 0
H Cần bán Khái niệm bơm chìm nước thải Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
European organic Khái niệm về sản phẩm organic, thực phẩm hữu cơ Các dịch vụ khác 0
namonus USDC và những khái niệm cơ bản Các dịch vụ khác 0
N Một số khái niệm bạn cần biết khi sử dụng thẻ tín dụng Bất động sản khác 0
Thanh30402 Những Khái Niệm Cơ Bản về Java Các dịch vụ khác 0
Haduno01 Khái niệm về tiêu chuẩn hóa trong sản xuất và cách thực hiện một cách chính xác Các dịch vụ khác 0
Đồng hồ chất Khái niệm đồng hồ Hublot Geneve Quartz Đồng hồ - Phụ kiện thời trang 0
Haduno01 Khái niệm Overhead Cost và vai trò trong kinh doanh Các dịch vụ khác 0
thietkewebhcm247 Referring Domains Khái niệm và Tầm quan trọng Các dịch vụ khác 0