Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự

longhuynh

Thành viên mới
17/9/19
14
0
1
TP.HCM
gec.edu.vn
Quản trị nhân sự ngày nay được rất nhiều các phương tiện thông tin, đại chúng đề cập đến. Ở một số trường Đại Học, Cao Đẳng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đã bắt đầu xuất hiện các khóa đào tạo chuyên sâu và cơ bản về lĩnh lực này. Tuy nhiên, do còn khá mới mẽ nên bước đầu vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Khái niệm về quản trị nhân sự
nghiệp vụ quản trị nhân sự chính là việc thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản, Chức năng của tổ chức chính là quản trị tài nguyên nhân sự, bao gồm các nội dụng cơ bản sau đây:

- Phân tích công việc

- Tuyển dụng nhân viên
quanly_homepage.jpg
- Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên

- Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên
Như vậy quản trị nhân sự gắn liền với các tổ chức, bất kỳ doanh nghiệp nào hình thành và hoạt động thì đều phải có bộ phận tổ chức.

Vai trò của quản trị nhân sự
Là quản lý, duy trì và phát huy tối đa sức mạnh của nguồn lực nhân sự, một nguồn lực quan trọng trong mỗi tổ chức doanh nghiệp.
Quản trị và phát triển nguồn nhân lực chính là quá trình hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của cả doanh nghiệp tổ chức và cả của người lao động. Bao gồm như:

- Quản lý chính sách và đề ra chính sách liên quan đến tài nguyên nhân sự doanh nghiệp

- Tư vấn cho các bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp

- Cung cấp các dịch vụ

- Kiểm tra nhân viên

Những nhiệm vụ và thách thức của những người làm nghề nhân sự ở Việt Nam
Nhiệm vụ đặt ra cho những người làm việc trong lĩnh vực nhân sự là:

- Cần khắc phục hạn chế của mình về trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng trình bày và tư vấn.

- Trau dồi kinh nghiệm sống cho mình thì mới có thể ứng xử được thành công trong các tình huống nhạy cảm và phức tạp có thể nảy sinh trong tổ chức của mình liên quan đến lĩnh vực con người.

- Đánh giá, cảm nhận về con người và sự suy xét thận trọng

- Cư xử đúng mực và luôn biết lắng nghe

Tóm lại, quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò trung tâm trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển và đi lên trong cạnh tranh.
Để nâng cao nghiệp vụ quản trị của mình các bạn nên tham gia vào các khóa học quản trị nhân sự tại các Trung tâm uy tín.

Mục đích khóa học quản trị nhân sự
- Khóa học quản trị nhân sự nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật cần thiết giúp quản lý nhân viên trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Giúp sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ sao cho có hiệu quả, không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả chung của tổ chức, của doanh nghiệp.

- Vào cuối khóa học, học viên có thể: thừa nhận vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức.
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
K Website là gì? Khái niệm chi tiết website và ích lợi kinh doanh mà nó đem đến Các dịch vụ khác 0
H Cần bán Khái niệm và nguyên lý hoạt động của bơm định lượng Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
T Tư vấn Cách phân loại và khái niệm máy đóng gói là gì ? Trang trại, Khu nghỉ dưỡng 1
H Khái niệm chữ ký điện tử và chữ ký số Các dịch vụ khác 0
S Khái Niệm Và Đặc Điểm Nổi Bật Của Căn Hô Studio Bạn Nên Biết Các dịch vụ khác 0
N Khái niệm VPS Hosting và Cloud Hosting Các dịch vụ khác 0
O Khái niệm và đặc điểm của decal xi bạc Máy nghe nhạc - Thiết bị số khác 0
M Khái niệm và các đặc trưng pháp lý của hành vi cạnh tranh không lành mạnh? Các dịch vụ khác 0
Nezuko Tư vấn Khái niệm và ý nghĩa của vốn pháp định Các dịch vụ khác 0
Nezuko Tư vấn Khái niệm và ý nghĩa của vốn pháp định Các dịch vụ khác 0
Nezuko Tư vấn Khái niệm và phân loại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Các dịch vụ khác 0
N Khái niệm về công ty cổ phần và điều kiện để thành lập công ty cổ phần Các dịch vụ khác 0
Lưu Hà Chi Tư vấn Tìm hiểu khái niệm và nhiệm vụ của Gis Các dịch vụ khác 0
admartvietnam Tư vấn Khái niệm và đặc điểm của biển quảng cáo chữ nổi mica Các dịch vụ khác 0
Lưu Hà Chi Tư vấn Tìm hiểu khái niệm và quá trình hình thành Mnc Các dịch vụ khác 0