Lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật tháng 04/2018-Trường Nhật ngữ Yuki

Yuki School

Thành viên mới
31/8/16
51
0
6
VND
Lịch Khai giảng các lớp Tiếng Nhật tháng 04/2018
Lớp trình độ N5
Lớp S1 - 25 (Lớp N5 - 01): Học từ bảng chữ cái đến bài 13 - Khai giảng: 17/04/2018 - Thời gian học: 18h00 - 20h00 Thứ: 3&5 - Học phí: 2.000.000 VND
Lớp Yuki 1-K98 (Lớp N5 cấp tốc): Học từ bảng chữ cái đến bài 25 - Khai giảng: 16/04/2018 - Thời gian học: 8:30 - 11:30 Thứ hai đến thứ sáu - Học phí: 5.000.000 VND
Lớp trình độ N4
Lớp S3-13: Học từ bài 26 đến bài 35 - Khai giảng: 02/04/2018 - Thời gian học: 19:00 - 20:30 Thứ: 2,4,6 - Học phí: 2.000.000 VND
Lớp S4-06: Học từ bài 36 đến bài 50 - Khai giảng: 03/04/2018 - Thời gian học: 18:30 - 20:30 Thứ: 3, 5 - Học phí: 3.000.000 VND
Lớp Yuki 2-K57 (Lớp N4 cấp tốc): Học bài 26 đến bài 50 - Khai giảng: 23/04/2018 - Thời gian học: 13:30 - 16:30 Thứ hai đến thứ sáu - Học phí: 5.000.000 VND
Lớp luyện thi N3
Lớp N3 - 02 (Dành cho các bạn đã học ngữ pháp N3) - Khai giảng: 09/04/2018 - Thời gian học: 17:30 - 19:00 Thứ 2, 4, 6 - Học phí: 3.000.000 VND
Ưu đãi học phí:
Giảm 5% học phí khi đăng ký nhóm 2-3 học viên
Giảm 10% học phí khi đăng ký nhóm 4 học viên trở lên
Tiết kiệm 500.000 VND khi đăng ký trọn gói trình độ N5 (lớp tối) so với khóa lẻ
Tiết kiệm 700.000 VND khi đăng ký trọn gói trình độ N4 (lớp tối) so với khóa lẻ
Để đăng ký, vui lòng liên hệ 024 6280 0455 hoặc inbox FB: Yuki Center