Mong có đội ngũ lãnh đạo tâm huyết và kỹ trị

T

Tuổi trẻ

Guest
TTO - Nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức trung ương Lê Quang Thưởng trò chuyện với Tuổi Trẻ về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc.

Xem toàn bộ nội dung...