Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình java core base to profestional tại imic

Thuylinhimic

Thành viên mới
17/3/15
50
0
6
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Học viên sẽ nắm chắc kiến thức cũng như kinh nghiệm khi làm lập trình phát triển phần mềm ứng dụng với ngôn ngữ Java của Sun Microsystems.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

I. Các bộ công cụ sử dụng phát triển dự án

- Microsoft SQL Server Enterprise 2008

- Visual SVN Server

- Tortoise SVN

- Eclipse

- Jdeveloper

- Jasper Reports Studio

- SVN integrad eClipse

- Exe4J Tools

II. Phân Tích thiết kế với MicroSoft SQL Server

1. Overviews and Install for Database SQL Server

- Installing and configuration SQL Server Management Studio,…

- DataFile & LogFile

- Creating and configuration management database (Services & Remote Connections).

2. Securing Database and Managing permissions in SQL Server

- Managing logins, Users, Roles

- Managing permissions

- Data Control Language and Security Issues

- Implementing Security through Database Objects,…

3. Defining Tables , Database Diagramming and Entity Relationships Model

- Creating and management Entity: Table, Views,..

- Working with Database Diagramming and Entity Relationships Model (ER Relationship, Normal Form – 1NF, 2NF, 3NF,…)

4. SQL Query with T-SQL languages

- Working with T-SQL languages (Create, Alter, Constraints, Insert, Update, Delete, Like, Join Data, With, Ranks,…)

III. Lập trình phát triển dự án phần mềm Java Core

1. Overviews and configuration tools for developer

- Installing and configs tools for development.

- Overviews Java

- Describer and the used working for tools it

- Overviews VSS configuration tools.

2. Structure Programming with Java language

- Working with Conditional branching statements (If..Else, Switch ..Case).

- Working with Iteration statements (For, While, Do..While, ForEarch,...).

3. Objects Oriented Programming with Java language

- Overview to Object Oriented ProgrammingWorking with Classes and Objects (Access modifiers, method arguments).

- Working with overloading and override method.

- Working with Constructors method and Encapsulating data with properties,…

- Working with Inheristance, Polymorphism and Abstract Classes.

- Working with Interfaces (Accessing interface methods, Overriding interface implementations, Explicit interface,…).

4. Arrays and Collections

- Describer the Array, Generics

- Describer the Regular Expressions, Annotations

- Working with Arrays, Indexers and Collections (Arrays, Multidimensional Arrays, List, Jagged Arrays ,Indexers, Hashtable, Collection,Generic,…).

5. XML, Json and Files

- Working with XML Files (Creating, Reading and Update XML Files).

- Working with Json files.

- Java I/O stream and Networking programming.

- File Serialization(read, wite an object to file)

- File Compression(compress, decompress file from a ZIP file)

6. GUI Components

- Building GUI application with JFC/Swing

7. Working with JDBC Providers

- Working with JDBC Providers:

· Overviews JDBC

· Accessing Databases with JDBC (MySQL, SQL Server, Oracle,…)

- Working with ResultSet and CallableStatement for executed query database.

8. Working with Jasper Report

- Working with Jasper Reports (creating,fill data into iReports,…)

9. Packaging and Deploying Applications

- Working with Packaging and Deploying Applications.

10.Throwing and Catching Exceptions

- Working with Throwing and Catching Exceptions.


Mọi thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Dục – 0978.063.528/ 043.7557.666

+ Website: www.imic.edu.vn

Từ khóa : nhận dạy kèm lập trình java, dạy kèm j2ee, dạy kèm java nâng cao, khóa học java, dạy kèm java tại hà nội, hướng dẫn j2ee, lập trình j2ee, học java nâng cao, nhận dạy kèm lập trình j2ee tại hà nội, học kinh nghiệm lập trình j2ee cơ bản đến nâng cao, dạy kèm lập trình j2ee webportals, khóa kinh nghiệm lập trình java core từ cơ bản đến nâng cao.
 

Thuylinhimic

Thành viên mới
17/3/15
50
0
6
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Học viên sẽ nắm chắc kiến thức cũng như kinh nghiệm khi làm lập trình phát triển phần mềm ứng dụng với ngôn ngữ Java của Sun Microsystems.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

I. Các bộ công cụ sử dụng phát triển dự án

- Microsoft SQL Server Enterprise 2008

- Visual SVN Server

- Tortoise SVN

- Eclipse

- Jdeveloper

- Jasper Reports Studio

- SVN integrad eClipse

- Exe4J Tools

II. Phân Tích thiết kế với MicroSoft SQL Server

1. Overviews and Install for Database SQL Server

- Installing and configuration SQL Server Management Studio,…

- DataFile & LogFile

- Creating and configuration management database (Services & Remote Connections).

2. Securing Database and Managing permissions in SQL Server

- Managing logins, Users, Roles

- Managing permissions

- Data Control Language and Security Issues

- Implementing Security through Database Objects,…
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
T Tư vấn Dịch vụ SEO tổng thể: gồm cả SEO cơ bản và chỉnh sửa nội dung, bố cục, html. Đồng thời, gợi ý và thực hiện SEO các từ khóa tiềm năng. Các dịch vụ khác 0
D Nội dung khóa học massage xoa bóp bấm huyệt vật lí trị liệu Việc Làm - Học Hành 0
N Tư vấn Tổng quát nội dung của khóa học đẩu thầu tại Tp.HCM và Hà nội Các dịch vụ khác 0
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình j2ee webportals base to profestional tại imic Sách - Truyện 1
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình j2ee webportals base to profestional tại imic Việc Làm - Học Hành 1
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình java core base to profestional tại imic Dịch Vụ sửa chữa - bảo trì KTS 0
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình asp.net mvc base to profestional tại imic Android 1
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình asp.netmvc 4-5 base to profestional tại imic Đồng hồ - Phụ kiện thời trang 1
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình asp.net mvc base to profestional tại imic Linh kiện - Dịch vụ điện thoại 0
Nguyendungimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình java core base to profestional tại imic Iphone 1
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình j2ee webportals base to profestional tại imic Máy tính để bàn 1
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình j2ee webportals base to profestional tại imic Sách - Truyện 1
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình java core base to profestional tại imic Các dịch vụ khác 1
Thuylinhimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình j2ee webportals base to profestional tại imic Việc Làm - Học Hành 1
Nguyendungimic Nội dung khóa học kinh nghiệm lập trình j2ee webportals base to profestional tại imic mục tiêu khó Android 1
Tin liên quan