Phần mền quản lý trung tâm ngoại ngữ

kuinsoft

Thành viên mới
21/2/21
1
0
1
VND
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
NHỮNG KHẢ NĂNG VÀ LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM

 • Quản lý được nhiều trung tâm, chi nhánh đào tạo của doanh nghiệp
 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
 • Giảm chi phí quản lý cho trung tâm, và nâng cao hiệu quả trong việc vận hành trung tâm
 • Chương trình quản lý đầy đủ thông tin về các hoạt động của 1 trung tâm đào tạo như:
 • Quản lý học viên, giáo viên
 • quản lý lớp học, lịch học, khóa học, chương trình học
 • Quản lý điểm, chuyên cần, cấp phát bằng cấp
 • Quản lý thi, kiểm tra đầu vào, giữa kỳ, cuối kỳ
 • Và rất nhiều tiện ích và chức năng khác
 • Gởi mail hàng loạt đùng để thông báo cho học viên, quảng cáo sản phẩm
 • Gởi tin nhắn cho học viên dung cho việc hỗ trợ, thong báo, bán hàng hoặc quảng cáo
 • Các báo cáo phân tích, báo cáo thống kê chuyên nghiệp
 • Các báo cáo về doanh thu như doanh thu thực hiện, doanh thu chưa thực hiện, doanh thu khác,..
 • Phân quyền cho người dung
 • Ghi nhận Log cho toàn hệ thống, dễ dàng truy vết
 • Dễ dàng truy cập phần mềm qua internet
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN LÝ NHẬP HỌC

Quản lý thông tin học viên
 • Quản lý thông tin chung của học viên
 • Quản lý thông tin của ứng viên tiềm năng, qua đó để có kế hoạch tư vấn, chăm sóc khách hàng
 • Quản lý mối quan hệ của học viên như Cha, Mẹ, Anh, Em,.
 • Liệt kê và theo dõi các quá trình của học viên như đã và đang học khóa học nào?, quá trình đóng học phí ra sao?, kết quả, bằng cấp, quá trình liên hệ và tư vấn của nhân viên tư vấn đối với học viên này.
Kiểm tra trình độ của học viên
 • Lưu thông tin kiểm tra đầu vào của học viên
 • Báo cáo theo dõi quá trình đăng ký học của học viên này sau khi kiểm tra trình độ
Đăng ký học
 • Ghi danh học viên vào lớp
 • Đăng ký giữ chổ
 • Đăng ký danh sách đợi khi chưa có khóa khai giảng
 • Chuyển lớp
 • Quản lý việc miễn giảm học phí cho học viên khi đăng ký
Danh sách chờ
 • Ghi nhận và theo dõi học viên đang chờ lớp khi trung tâm chưa có lớp
TRỢ GIÚP TÀI CHÁNH
Thanh toán học phí
 • Thanh toán học phí (tiền mặt/chuyển khoản/Thẻ ATM/Credit Card)
 • Quản lý việc mua bán và phát sách, ba lô, CD,..
 • Quản lý việc đóng nhiều học phần
 • Thu tiền gửi (tiền tạm ứng trước cho chương trình nào đó)
 • Theo dõi công nợ phải thu
Hoàn trả học phí
 • Quản lý việc hoàn trả học phí theo quy định của công ty
Quản lý bảo lưu học phí
 • Quản lý việc bảo lưu học phí
 • Chuyển học phí cho người thân
 • Xử lý bảo lưu học phí trong quá trình chuyển đổi lớp, hủy lớp,..
Quản lý doanh thu
 • Quản lý các khoản nợ học phí
 • Quản lý thu nhập khác
 • Quản lý doanh thu thực hiện
 • Quản lý doanh thu chưa thực hiện
 • Phân bổ doanh thu chưa thực hiện theo từng tháng
 • Quản lý các khoản nợ phải thu của học viên,
 • Theo dõi nợ quá hạn, khó đòi,..
BÁN HÀNG VÀ TIẾP THỊ
Khách hang tiềm năng
 • Quản lý thong tin của khách hang
 • Cho phép cập nhật danh sách hang loạt từ excel
 • Phân loại khách hang tiềm năng
 • Tìm kiếm thong tin khách hang theo nhiều tiêu chí.
Quản lý nhân viên Tư vấn
 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Ghi nhận và theo dõi quá trình tư vấn
 • Thiết lập doanh số bán hàng theo số lượng, giá trị của từng nhân viên
 • Quản lý và theo dõi doanh số bán hàng theo số lượng, giá trị và các hoạt động của nhân viên
 • Tính thưởng theo doanh số của nhân viên
Quản lý danh sách các cuộc gọi
 • Tạo danh sách các cuộc gọi cho tư vấn viên, có thể là Khách hang tiềm năng hoặc học viên
 • Phân loại theo từng nhóm tư vấn
 • Phân loại cuộc gọi theo chương trình tiếp thị (sales campaign)
Telesales/Telemarketing
 • Ghi nhận các cuộc gọi hoặc thong tin cần lưu trữ cho việc tư vấn
 • Thông tin học viên và khách hàng tiềm năng được phân loại và đưa ra nhiều tiêu chí
 • Sử dụng danh sách gọi để tiến hành gọi và theo dõi.
 • Các báo cáo phân tích theo nhiều tiêu chí khác nhau
Mục tiêu bán hàng
 • Tạo sales target theo từng khoa/phòng ban
 • Tạo sales target theo từng tư vấn viên
 • Báo cáo thống kê và so sánh số liệu gữa actual & target
Thưởng cho tư vấn
 • Tính tiền thưởng cho tư vấn viên dựa trên số liệu bán hang actual & target
 • Tạo sales target theo từng tư vấn viên
 • Đưa ra nhiều loại báo cáo khác nhau cho việc đối chiếu và kiểm soát.
Gởi email chăm sóc khách hang (Mass mailing)
 • Gởi email hàng loại cho học viên (sinh nhật, quảng cáo, tăng học phí, chăm sóc khác hang,..)
 • Dễ dàng tạo template và gởi email dựa trên các template
 • Quản lý dễ dàng danh sách email để gởi cho khách hang
 • Báo cáo thống kê và so sánh số liệu gữa actual & target
Gởi SMS cho học viên
 • Kết nối đến modem GPRS để tiến hành gởi SMS cho khách hang
 • Tạo SMS từ các template và tiến hành gởi (Gởi thong báo số lien lạc, điểm, thông báo học phí, hủy lớp, thay đổi giờ học,..
QUẢN LÝ HỌC VỤ
Thiết lập khóa học
 • Thiết lập thông tin khóa học chuẩn cho các chương trình với tất cả mọi cấp độ, bao gồm thiết lập bằng cấp, bài test, nhắc nhở, cách tính điểm,..
 • Các giáo trình
Quản lý phòng học
 • Quản lý thông tin các phòng học
 • Thiết lập định mức cho từng phòng
 • Theo dõi lịch phòng
 • Theo dõi và báo cáo hiệu suất của các phòng
Quản lý ca học
 • Thiết lập ca học cho từng khóa, lớp học
 • Theo dõi và báo cáo hiệu suất theo ca học
 • Theo dõi lịch học theo từng ca
Quản lý ngày nghỉ
 • Quản lý các ngày nghỉ lễ của quốc gia, của công ty
Quản lý lớp học
 • Tạo lớp học
 • Tạo lịch học, lịch thi, lịch kiểm tra, bài học
 • Quản lý sự kiện theo từng lớp
 • Quản lý việc thay đổi lịch học, hủy lớp, chuyển lớp
Quản lý các lớp học cho các doanh nghiệp
 • Quản lý thông tin công ty
 • Quản lý thông tin hợp đồng
 • Quản lý thông tin thanh toánh
 • Báo cáo doanh thu, doanh thu chưa thực hiện
 • Theo dõi công nợ phải thu
Quản lý chuyên cần của học viên
 • Ghi nhận thông tin học viên đi học, nghỉ học
 • Báo cáo thống kê đánh giá
Quản lý kết quả thi, kiểm tra và bằng cấp
 • Cập nhật kết quả thi, kiểm tra, bài tập về nhà
 • Quản lý và đánh giá kết quả của học viên
 • In bằng cấp
 • Cấp phát bằng cấp
Khảo sát khách hàng (tùy chọn)
 • Hệ thống khảo sát khách hàng cuối mỗi môn học
 • Báo cáo thống kê, đánh giá dựa trên kết quả khảo sát
Chăm Sóc khách hàng
 • Quản lý việc tư vấn, chăm sóc khách hàng, thông báo cho học viên,..
 • Theo dõi, báo cáo thống kê về tiến trình của việc chăm sóc khách hàng.
 • Báo cáo phân tích và đánh giá khách hàng tiềm năng.
QUẢN LÝ GIÁO VIÊN
 • Quản lý thông tin giáo viên, trợ giảng
 • Quản lý vào theo dõi các lớp học của từng giáo viên
 • In ra lịch dạy của giáo viên
 • Theo dõi quá trình giảng dạy, dự giờ, …
 • Quản lý việc tham gia các khóa đào tạo nội bộ
 • Tính lương cho giáo viên
 • Quản lý hiểu quả công việc của giáo viên thông qua các KPI, qua phản hồi và kết quả khảo sát của học viên
 • Chức năng hỗ trợ trong việc tìm kiếm thời gian thích hợp cho việc giảng dạy của từng giáo viên
QUẢN LÝ INVENTORY


Quản lý việc mua hàng
 • Đơn đặt hàng
 • Nhập hàng
 • Trả hàng
 • Các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Lên kế hoạch mua hàng (forecast) dựa trên số liệu của các lớp học
Quản lý inventory
 • Nhập hàng
 • Xuất hàng
 • Chuyển kho, cho phép quản lý nhiều kho
 • Điều chỉnh
 • Tồn kho


Liên hệ chúng tôi:

Anh Chính, Điện thoại: 0988 245 028
sales.kuinsoft@gmail.com
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
lcthien Phần mền quản lý bãi giữ xe anywhere parking Các dịch vụ khác 0
lcthien Cần bán Cung cấp phần mền quản lý bãi giữ thẻ từ (bãi giữ xe thông minh) Máy nghe nhạc - Thiết bị số khác 0
Chotdon Tư vấn [Phần mền hay] Phần mền giúp bạn tự động quét đơn trực tiếp trên comment khi livestream Các dịch vụ khác 0
D cần bán dãy trọ cv phần mền quang trung Bất động sản khác 0
N Chia sẻ một số phần mền hữu ích trên máy tính bảng Máy tính bảng 0
T Cần bán Photowonder phần mền chỉnh sửa ảnh miễn phí cho điện thoại Android 0
Chanhaoninja Top 3 phần mềm spam facebook hiệu quả Các dịch vụ khác 0
tinha Phần mềm hỗ trợ đăng bài tự động, hỗ trợ kinh doanh Các dịch vụ khác 0
Chí Hải Marketing Tư vấn Giải Pháp Tối Ưu Cho Việc Xây Dựng Cộng Đồng, Nhóm Facebook Bằng Phần mềm Ninja System Đất bán - cho thuê 1
T Cần bán Phần mềm kế toán online Laptop 0
T Cần bán Phần mềm quản lý sản xuất - MRP Laptop 0
E Cần bán Công ty Cổ phần EC cung cấp NHỰA PU số lượng lớn - Q12, TP HCM - BC19, Thuận An, Bình Dương Máy Móc Công Nghiệp 0
E Cần bán Công ty Cổ phần EC cung cấp NHỰA PC số lượng lớn - Q12, TP HCM - BC19, Thuận An, Bình Dương Máy Móc Công Nghiệp 0
E Cần bán Công ty Cổ phần EC cung cấp nhôm tấm 6061 số lượng lớn - Q12, TP HCM - BC19, Thuận An, Bình Dương Phụ tùng xe và dịch vụ 0
Chí Hải Marketing Tư vấn Khai Thác Vô Hạn Khách Hàng Tiềm Năng trên Facebook Bằng Phần mềm Quét Data KH Ninja UID Pro Nội Thất - Xây Dựng 0
Tin liên quan